วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ส่งร่าง ก.ม.ลูกให้ กรธ.วันนี้ มึนใบดำ รอถกชัดความผิดก่อน

กกต.ส่งร่าง ก.ม.เลือกตั้ง ส.ส.ให้ กรธ.วันนี้ ยังไม่ใส่ใบดำ รอหารือก่อน 19 ก.ย.ถกความชัดเจน ปมมาตรฐานความผิด

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กกต. กล่าวว่า กกต.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. .... ให้ กรธ.ภายในวันที่ 16 ก.ย. มีเนื้อหาสาระสำคัญคือ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งได้เอง เพิ่มค่าการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต เพิ่มช่องทางรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ควบคู่กันกับวิธีปกติ ผู้สมัครต้องติดป้ายตามขนาดและในพื้นที่ ที่ กกต.กำหนดเท่านั้น พรรคการเมืองที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต้องดีเบตนโยบายต่อสาธารณะ ส่วนการคำนวณ ส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสม จะยึดตามรัฐธรรมนูญกำหนด แต่จะมีปัญหาคือในส่วนของการปรับสัดส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้อยู่ในกรอบ 150 คน ตามเจตนารมณ์ของ กรธ.ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ซึ่งจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณี กกต.ยังไม่ประกาศผลในส่วนร้อยละ 5 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด ภายใน 1 ปี หากมาคำนวณในภายหลังอาจทำให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไปแล้ว และอยู่ในลำดับท้ายๆ ต้องหลุดออกจากตำแหน่ง แต่ถ้าพ้นระยะเวลา 1 ปี ไปแล้ว จะไม่มีการคำนวณแต่อย่างใด

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการกรณีการเลือกตั้งไม่สุจริต ยังคงมีใบส้ม ใบเหลือง และใบแดง ส่วนใบดำหรือการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น ไม่ได้ใส่ไว้ในร่างกฎหมายลูก เนื่องจากเห็นว่ามีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว และยอมรับว่าควรจะมีบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว แต่เนื่องจาก กกต.เห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจนว่า กรธ.มีเจตนาที่จะให้หมายถึงความผิดลักษณะใดบ้าง จึงยังไม่มีการกำหนดไว้ อีกทั้งการร่างกฎหมายลูกเป็นหน้าที่ของ กรธ. จึงจะมีข้อสังเกตเพื่อไปหารือกับ กรธ.ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ก่อน ถ้าจำเป็นต้องมีก็ให้ กรธ.กำหนดฐานความผิดไว้ในกฎหมายลูกเอง ยอมรับว่าหากไม่มีการกำหนดไว้ในทางปฏิบัติ เมื่อเกิดการทุจริตกกต.ต้องเสนอต่อศาลเพื่อให้ลงโทษ ซึ่ง กกต.จะต้องระบุว่า จะให้ศาลลงโทษเพิกถอนในความผิดใดระหว่างเพิกถอนสิทธิสมัครกับเพิกถอนสิทธิสมัคร ดังนั้นถ้าไม่ชัดเจนก็จะเกิดปัญหา.

กกต.ส่งร่าง ก.ม.เลือกตั้ง ส.ส.ให้ กรธ.วันนี้ ยังไม่ใส่ใบดำ รอหารือก่อน 19 ก.ย.ถกความชัดเจน ปมมาตรฐานความผิด 16 ก.ย. 2559 15:39 16 ก.ย. 2559 18:30 ไทยรัฐ