วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯเตรียมบินสหรัฐฯ ถกสหประชาชาติ 18-25 ก.ย.59

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 และเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี G77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

วันที่ 16 ก.ย. พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแก่สื่อมวลชนในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน 2559 นี้ โดยจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ “The Sustainable Development Goals: the Universal push to transform our world” และเป็นประธานการประชุม G77 Ministerial Meeting พร้อมทั้งมีกำหนดพบหารือกับผู้นำประเทศ ภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐ และชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาด้วย

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้สะท้อนเห็นว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ขณะเดียวกันประชาคมโลกเชื่อมั่นไทย ที่คงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในฐานะสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งการทำหน้าที่ประธาน G77 ในการเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ผลักดันแนวคิดภายใต้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SEP for SDGs)

นายกรัฐมนตรี ยังจะใช้โอกาสนี้ ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าตามแผนโรดแม็ปเพื่อประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรี ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 นอกจากการกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 แล้ว นายกรัฐมนตรี ยังจะเข้าร่วมการประชุมในกรอบสมัชชาสหประชาชาติ และกิจกรรมคู่ขนานในวาระอื่นๆ อาทิ การประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ (President Obama’s Leader’s Summit on Refugees) การประชุมระดับสูง เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Anti-Microbial Resistance – AMR) กิจกรรมระดับสูงเกี่ยวกับการใช้บังคับของความตกลงปารีส (High-level Event on the Entry into Force of the Paris Agreement) รวมทั้งเป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 และร่วมงานเลี้ยงรับรองในฐานะประธานกลุ่ม 77 พร้อมทั้งหารือผู้นำประเทศ พบปะภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา และชุมชนไทยในสหรัฐฯ ด้วย

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จะเป็นการประชุมเต็มคณะปีแรก หลังจากที่สหประชาชาติ ได้ประกาศเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 โดยนายกรัฐมนตรี จะกล่าวถ้อยแถลงร่วมกับประมุข ผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆ กว่า 195 คน ในหัวข้อ คือ “The Sustainable Development Goals: the universal push to transform our world” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหยิบยกบทบาทของไทยในภารกิจ 3 เสาสำคัญของสหประชาชาติ คือ ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ด้านสังคม และความมั่นคง รวมทั้งย้ำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 และเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี G77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 16 ก.ย. 2559 15:38 16 ก.ย. 2559 16:46 ไทยรัฐ