วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลัดมท. แจง ตั้งผวจ. ผ่านบอร์ดสองชุด ชี้ ผวจ.ตรัง มีสิทธิ์ร้องศาลได้

ปลัดมท. แจง ตั้งผวจ. ผ่านบอร์ดสองชุด ชี้ ผวจ.ตรัง มีสิทธิ์ร้องศาลได้

  • Share:

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดมท. แจง ตั้ง ผวจ.ผ่านบอร์ดสองชุด ชี้ รองผวจ.ตรัง มีสิทธิขอดูคะแนนรวมถึงร้องศาลปกครองหากเห็นว่าการแต่งตั้งไม่มีความเป็นธรรม 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ระบุจะไปยื่นถวายฎีกา และยื่นฟ้องศาลปกครอง เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งล่าสุดว่า ขอชี้แจงว่าการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาขึ้นมา 2 ชุด ชุดแรก จะกลั่นกรองจากการเขียนวิสัยทัศน์และผลงาน รวมทั้งประวัติการรับราชการ แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ จากนั้น จะมีคณะกรรมการชุดที่ 2 มีจำนวน 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกระทรวงที่ อกพ.กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกมา 3 คน รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร และอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งกรรมการจะใช้ทั้งหลักเกณฑ์และดุลพินิจ หลังจากได้รวมคะแนนแล้วก็จะเสนอมาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบเสนอ ครม.

“ดังนั้นการพิจารณาไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวบุคคลเพียงคนเดียวแต่เป็นการพิจารณาในรูปกรรมการถึง 2 ชั้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกระบวนการแต่งตั้งข้างต้น ยังสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทางปกครอง คือ การใช้สิทธิฟ้องศาล รวมทั้งสามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารขอดูผลคะแนนของตนเองได้ด้วย” นายกฤษฎา กล่าว...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้