วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภารกิจสำคัญของ กกต.

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายลูก เพื่อรองรับการเลือกตั้งตามโรดแม็ป ยังไหลทะลักออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ท่านหนึ่ง เสนอให้ปฏิรูปการเลือกตั้ง 4 ประเด็น รวมทั้งขึ้นค่าสมัคร ส.ส.จาก 5 พันบาท เป็น 1 หมื่นบาท และให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ในบัญชีรายชื่อของพรรค ต้องดีเบตนโยบายพรรคทางทีวี 5–6 ครั้ง

การดีเบตหรืออภิปรายหรือการโต้ทางโทรทัศน์ เป็นประเพณีการหาเสียง ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นการโต้กันในประเด็นต่างๆ รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการโต้กันระหว่างผู้สมัครสองพรรคใหญ่ และไม่มีกฎหมายบังคับ ส่วนผู้สมัครจากพรรคอื่นๆมักจะไม่ได้รับเชิญ เพราะไม่มีทางชนะการเลือกตั้ง

แต่การดีเบตทางทีวีก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของไทย เพราะทำกันเป็นประจำในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งใหญ่ กกต.จึงไม่จำเป็นจะต้องออกเป็นกฎหมายบังคับ อาจจะทำเป็นเพียงประกาศ กกต.เปิดทางให้ผู้สมัครนายกฯแสดงวิสัยทัศน์ โดย กกต.เป็นผู้จัดเวทีและอำนวยความสะดวก ถ้าเป็นกฎหมายบังคับ “นายกฯคนนอก” จะร่วมด้วยหรือไม่?

กกต.ไม่ควรสร้างปัญหาเหมือน กับเรื่อง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แม้จะยึดหลักกฎหมายประชามติฉบับก่อน แต่เพิ่มเติมมาตรา 61(7) ห้ามเผย แพร่ข้อความที่รุนแรง ก้าวร้าว ปลุกระดม ฯลฯ ที่มีปัญหาการตีความและการปฏิบัติ กลายเป็นการปิดปากฝ่ายเห็นต่าง ไม่ให้แสดงความเห็น ให้ฝ่ายสนับสนุนพูดข้างเดียว

ถ้ามีกฎหมายบังคับจะมีปัญหามากมาย เพราะอาจมีพรรคการเมืองลงสนามแข่งถึง 40 พรรค ต้องเสนอชื่อนายกฯพรรคละ 3 คน รวมเป็น 120 คน จะดีเบตกันอย่างไร อีกทั้งผู้ที่มีชื่อในบัญชีของพรรคส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่สมาชิกพรรค จะดีเบตนโยบายพรรคอย่างไร? ขัดต่อนโยบายพรรคหรือไม่ ส่วน “นายกฯคนนอก” จะให้ร่วมดีเบตหรือไม่? นายกฯคนนอกตัวจริงจะยอมเปิดตัวหรือไม่?

อันที่จริง ผู้ที่มีสิทธิเป็นนายกฯตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีของพรรค และผู้ที่ไม่มีชื่อในบัญชีของพรรคใดๆ แต่อาจได้รับเลือกด้วยการสนับสนุนของ ส.ว.แต่งตั้ง ล้วนแต่เป็น “นายกฯคนนอก” ทั้งสิ้น แต่ผู้ที่สมัครและได้รับเลือกเป็น ส.ส. ส่วนผู้ที่มีชื่อในบัญชีพรรคเพียงแต่แสดงชื่อให้ประชาชนรับรู้ แต่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งของประชาชน

การออกกฎหมายบังคับให้ผู้ชิงนายกฯต้องดีเบต อาจทำให้นายกฯคนนอกกลายเป็นอภิสิทธิ์ชน ไม่ต้องดีเบต ไม่ต้องแถลงนโยบาย ไม่มีสัญญาใดๆ กับประชาชน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน หลายฝ่ายเสนอแนะว่าทางที่ดีที่สุด กกต.ควรระดมความคิดเพื่อจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามอำนาจหน้าที่โดยตรงและตามภารกิจที่สำคัญสุดของ กกต.

16 ก.ย. 2559 13:28 16 ก.ย. 2559 13:28 ไทยรัฐ