Thairath Logo
กีฬา

พท.โวยรัฐ ใช้ ม.44 เลือกปฏิบัติ เล่นงาน 'ปู' โกงจำนำข้าว

Share :

เพื่อไทย ตั้งแง่ 4 ข้อ เหตุรัฐใช้ ม.44 สั่งกรมบังคับคดียึดทรัพย์โกงข้าว "ยิ่งลักษณ์" ซัดใช้ฐานความผิดไหน เป็นข้ออ้างเรียกเก็บค่าเสียหาย...

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 ให้อำนาจกรมบังคับคดียึดทรัพย์ในความรับผิดทางละเมิด โครงการรับจำนำข้าว ว่ามีข้อสังเกต ดังนี้ 1. การยึดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ปกติจะดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลภายใต้พระปรมาภิไธย การจะให้กรมบังคับคดีดำเนินการนอกเหนือจากนี้ ควรหรือไม่ควร 2. รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติให้ทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ แต่กรณีนี้เป็นการเลือกปฏิบัติกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยเฉพาะหรือไม่ 3. การเรียกค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาเรียกร้องให้ใช้วิธีฟ้องเป็นคดีแพ่งทางศาล เพราะจะได้รับความเชื่อถือมากกว่า แต่รัฐบาลกลับเลือกใช้วิธีออกคำสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม รมว.พาณิชย์ ก็ยังไม่ได้ลงนามในคำสั่งทางปกครอง เป็นข้อพิรุธว่ากระบวนการในการตรวจสอบความเสียหาย มีมาตรฐานถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ อย่างไร 

นายชวลิต กล่าวต่อว่า 4. ในคดีอาญา ยังอยู่ในชั้นไต่สวนพยาน ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดฐานทุจริตตามข้อกล่าวหา ฝ่ายบริหารจะใช้ฐานความผิดใดมาเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ดังนั้นจากข้อสังเกตดังกล่าว เห็นว่าการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งหลาย ที่ต้องการเห็นมาตรฐานทางกฎหมายว่าประเทศไทย จะปฏิสัมพันธ์กับสากลเหมือนนานาอารยประเทศหรือไม่ อย่างไร จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องไตร่ตรองให้รอบคอบอีกครั้ง ส่วนตนเห็นว่า การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติ จะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเป็นผลดีต่อภาพพจน์ของประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประชาคมโลก

อ่านเพิ่มเติม...
จำนำข้าวเรียกค่าเสียหายมาตรา 44กรมบังคับคดียึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรค่าสินไหมเอาผิดทางแพ่งเลือกปฏิบัติเพื่อไทยทุจริตจำนำข้าว