วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรม

โดย หมัดเหล็ก
17 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

มีรายงานข่าวว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นุรักษ์ มาประณีต ประธาน ป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน วัส ติงสมิตร ประธาน กกต. ศุภชัย สมเจริญ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศรีราชา วงศารยางกูร และประธาน คตง. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ร่วมหารือเพื่อจัดทำมาตรฐานจริยธรรม ตามที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

รวมทั้ง มาตรฐานทางจริยธรรม ที่จะใช้บังคับกับ ส.ส. ส.ว.และ ครม. โดยมีกรอบเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ส่วนรูปร่างหน้าตาของมาตรฐานทางจริยธรรมจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น คงต้องดูรายละเอียดที่คาดว่าน่าจะเห็นโฉมหน้าพร้อมกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และต้องยอมรับว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควร

คำว่า จริยธรรม เป็นจิตสำนึกชนิดหนึ่ง ที่กำหนดความดีงามของคน บางครั้งคำว่า จริยธรรม เป็นเครื่องหมายทางจิตใจ มากกว่าที่จะนำไปปฏิบัติ ยิ่งเพิ่มคำว่า มาตรฐานทางจริยธรรม เข้าไปด้วยแล้ว

พูดง่ายแต่ทำยาก

สมมติ การต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารที่ต่างกรรมต่างวาระกัน หรือการปฏิบัติตามกฎกติกา ที่ต่างกรรมต่างวาระกันของคนสองคน ปรากฏว่าผลของการวินิจฉัยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยอ้างข้อกฎหมาย

อะไรคือมาตรฐานทางจริยธรรม

ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า วิกฤติบ้านเมือง ส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดสินของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่องราวบานปลายใหญ่โต มีการหยิบยกเอาคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระเหล่านี้ไปขยายความ เป็นชนวนการเมือง จนกระทั่งล้มล้างรัฐบาลได้สำเร็จ

อะไรที่เป็นมโนสำนึก รู้สึกผิดชอบชั่วดี ต่อให้บรรยายมาเป็นตัวอักษรอย่างไรหรือเข้มงวดแค่ไหน หากผู้ปฏิบัติไม่มีมโนสำนึกในทางที่ดีติดตัวแล้ว ก็เปล่าประโยชน์ มาตรฐานทางจริยธรรม ก็จะกลายเป็นกลไกอีกชนิดหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือนำไปสู่วิกฤติบ้านเมืองได้เช่นกัน

มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ได้เกิดจากเหตุ แต่เกิดจากผล มากกว่า ผลจากการวินิจฉัย ผลจากการชี้มูลความผิด ผลจากการตัดสินคดี ที่มีเป็นร้อยเป็นพันเหตุผล

แล้วอะไรคือมาตรฐาน

จริยธรรม ประกอบด้วยทัศนคติ ความเชื่อ เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมา แต่เกรงว่ามาตรฐานทางจริยธรรมจะเป็นเครื่องมือการชิงอำนาจอีกกระทอก

จากหลายมาตรฐานก็จะเป็นหลายมาตรฐานกว่าไปฉิบ.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้