วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาตรฐานทางจริยธรรม

มีรายงานข่าวว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นุรักษ์ มาประณีต ประธาน ป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน วัส ติงสมิตร ประธาน กกต. ศุภชัย สมเจริญ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศรีราชา วงศารยางกูร และประธาน คตง. ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ร่วมหารือเพื่อจัดทำมาตรฐานจริยธรรม ตามที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 219 ให้ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

รวมทั้ง มาตรฐานทางจริยธรรม ที่จะใช้บังคับกับ ส.ส. ส.ว.และ ครม. โดยมีกรอบเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ส่วนรูปร่างหน้าตาของมาตรฐานทางจริยธรรมจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น คงต้องดูรายละเอียดที่คาดว่าน่าจะเห็นโฉมหน้าพร้อมกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และต้องยอมรับว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควร

คำว่า จริยธรรม เป็นจิตสำนึกชนิดหนึ่ง ที่กำหนดความดีงามของคน บางครั้งคำว่า จริยธรรม เป็นเครื่องหมายทางจิตใจ มากกว่าที่จะนำไปปฏิบัติ ยิ่งเพิ่มคำว่า มาตรฐานทางจริยธรรม เข้าไปด้วยแล้ว

พูดง่ายแต่ทำยาก

สมมติ การต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารที่ต่างกรรมต่างวาระกัน หรือการปฏิบัติตามกฎกติกา ที่ต่างกรรมต่างวาระกันของคนสองคน ปรากฏว่าผลของการวินิจฉัยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยอ้างข้อกฎหมาย

อะไรคือมาตรฐานทางจริยธรรม

ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า วิกฤติบ้านเมือง ส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดสินของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่องราวบานปลายใหญ่โต มีการหยิบยกเอาคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระเหล่านี้ไปขยายความ เป็นชนวนการเมือง จนกระทั่งล้มล้างรัฐบาลได้สำเร็จ

อะไรที่เป็นมโนสำนึก รู้สึกผิดชอบชั่วดี ต่อให้บรรยายมาเป็นตัวอักษรอย่างไรหรือเข้มงวดแค่ไหน หากผู้ปฏิบัติไม่มีมโนสำนึกในทางที่ดีติดตัวแล้ว ก็เปล่าประโยชน์ มาตรฐานทางจริยธรรม ก็จะกลายเป็นกลไกอีกชนิดหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือนำไปสู่วิกฤติบ้านเมืองได้เช่นกัน

มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ได้เกิดจากเหตุ แต่เกิดจากผล มากกว่า ผลจากการวินิจฉัย ผลจากการชี้มูลความผิด ผลจากการตัดสินคดี ที่มีเป็นร้อยเป็นพันเหตุผล

แล้วอะไรคือมาตรฐาน

จริยธรรม ประกอบด้วยทัศนคติ ความเชื่อ เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมา แต่เกรงว่ามาตรฐานทางจริยธรรมจะเป็นเครื่องมือการชิงอำนาจอีกกระทอก

จากหลายมาตรฐานก็จะเป็นหลายมาตรฐานกว่าไปฉิบ.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

16 ก.ย. 2559 11:34 16 ก.ย. 2559 11:34 ไทยรัฐ