วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 17/09/59

“ระยะทางพิสูจน์ม้ากาลเวลาพิสูจน์คน” หรือ “รู้หน้าไม่รู้ใจ” หรือ “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” เป็นคำพังเพยหรือวลีที่คนไทยได้ยินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก แสดงให้เห็นว่าโบราณมองเรื่องคน บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นเดียวกับการลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศกับ AEC โดยเฉพาะในเวียดนาม “ต้องรู้จักคนเวียดนาม รู้จักเขา เข้าใจเขาและให้เขาทำงานอย่างเหมาะสม จะลดปัญหาต่างๆลงได้กว่าครึ่ง” นั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินและสัมผัสได้จากการบอกเล่าของคนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม

คนเวียดนามต้องการความก้าวหน้าเร็ว ผู้คนในรุ่นอดีตที่ผ่านสงครามเวียดนามมาอย่างยาวนานอยากให้ตนเอง ลูกหลาน และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ปลูกฝังเรื่องความขยันอดทนไว้กับคนในรุ่นปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่เราจะได้ยินว่าคนเวียดนามขยัน ยิ่งตอนเย็นจะไปเรียนพิเศษเรียนภาษา เพราะถ้าพูดภาษาต่างประเทศได้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน ได้อย่างรวดเร็ว

นักธุรกิจส่วนใหญ่บอกว่า คนเวียดนามที่เก่งภาษาค่าตัวแพงครับ และมีโอกาสเปลี่ยนงานบ่อย ต้องดึงต้องยื้อด้วยเงินเดือน สวัสดิการ รวมทั้งความรักและความเข้าใจอย่างมาก สอนงานเสร็จเก่งแล้วถูกซื้อตัวได้ง่าย เพราะคนเวียดนามอยากก้าวหน้าเร็ว ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยที่เวียดนามบอกกล่าวมาก็คือ การประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควรศึกษากฎระเบียบ รายละเอียด ประเพณีและวัฒนธรรมในการปฏิบัติให้ดี โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องต่างๆ ควรมีคนเวียดนามที่เข้าใจระบบราชการหรือที่ปรึกษาท้องถิ่นช่วยดำเนินการจะมีความคล่องตัวอย่างมาก

อีกปัญหาและจุดอ่อนที่สำคัญของเวียดนามอีกประการคือระบบโลจิสติกส์ การที่เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตเร็ว ประชากรมีรายได้มากขึ้น จำนวนรถและการขนส่งมากขึ้น ตลอดจนเวียดนามเป็นประเทศที่มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ 3 พันกิโลเมตร ทำให้การจราจรในเมืองติดขัดในย่านธุรกิจอุตสาหกรรม และการขนส่งระหว่างเมืองค่อนข้างช้า แต่รัฐบาลเวียดนามกำลังแก้ไขดีขึ้นเป็นลำดับครับ แม้ว่าไม่ใช่ปัญหาใหม่มากแต่ถ้าเข้าไปทำธุรกิจก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

16 ก.ย. 2559 10:53 ไทยรัฐ