วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพร.สานพลัง 'สอค.' ผุดโครงการประชารัฐ พัฒนาแรงงานไทย 4.0

แรงงานไทยก้าวไกล !! "กพร." สานพลัง "ส.อ.ค." ผุดโครงการประชารัฐ เพิ่มทักษะแรงงานรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยหวังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในด้านความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ สร้างความท้าทายในโลกยุคดิจิตอล

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ พัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ "โครงการสานพลังประชารัฐเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0"

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเน้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวให้ถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว ซึ่งระบบออโตเมชั่นและโรโบติก จะถูกนำมาใช้ในสายการผลิต ส่งผลให้ต้องลดกำลังแรงงานลง แต่ขณะเดียวกันแรงงานฝีมือยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรและระบบกลไกต่างๆ ทำให้แรงงานต้องมีความกระตือรืนร้นในการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงร่วมกับสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ส.อ.ค.) ในการดำเนิน "โครงการสานพลังงานประชารัฐเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะฝีมือสูงขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจใจอนาคต และการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ปลัดฯ แรงงาน กล่าวด้วยว่า ในระยะแรกเน้นพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะนอกจากจะเป็นการยกประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ก็ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการเป็น New Startup ริเริ่มกับอาชีพใหม่ที่สร้างความท้าทายในโลกยุคดิจิตอล จะมีการพัฒนาด้านอี-คอมเมิร์ซ อี-มาร์เก็ตเพลส ต่อยอดสร้างความได้เปรียบทางโลกธุรกิจในปัจจุบันด้วย สำหรับแนวทางความร่วมมือจะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น วิทยากร ครูฝึกของ กพร. อาคารสถานที่ต่างๆ ส่งเสริม และสนับสนุนจัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการฝึกนำร่องให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และระยอง แรงงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการควบคุมระบบอัตโนมัติ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบเว็บไซต์ และการประกอบธุรกิจในยุคไอที เป็นต้น มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 500 คน หลังจากนั้นจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ.แรงงานไทยก้าวไกล !! "กพร." สานพลัง "ส.อ.ค." ผุดโครงการประชารัฐ เพิ่มทักษะแรงงานรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยหวังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในด้านความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ สร้างความท้าทายในโลกยุคดิจิตอล 16 ก.ย. 2559 07:41 16 ก.ย. 2559 10:18 ไทยรัฐ