วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถไฟเล็งเปิดประมูลทำเลทอง ผุดแลนด์มาร์คริมเจ้าพระยา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ของ รฟท. บริเวณสถานีแม่น้ำขนาด 227.5 ไร่ ว่า ในเบื้องต้น รฟท.ได้เสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว โดยจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน พ.ศ.2556 ซึ่งตามผลศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ประเมินมูลค่าที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ 13,000 ล้านบาท และจะใช้เม็ดเงินในการลงทุนพัฒนาพื้นที่รวมทั้งสิ้น 88,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดให้เอกชนเข้าประมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ช่วงกลางปี 2560

สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่จะแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ 5 โซน ประกอบด้วย โซน 1 Gateway Commercial Park มีพื้นที่รวมทั้งหมด 77.13 ไร่ ถือเป็นทางเข้าหลักพื้นที่โครงการ มีแผนที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม ที่พักอาศัยและบริการ เช่น ห้างสรรพสินค้าสำนักงาน โซน 2 Iconic Marina มีพื้นที่รวมทั้งหมด 44.00 ไร่ จุดนี้ จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้วยการสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ (ChaoPhraya Iconic Tower) เช่น โรงแรมระดับ 6 ดาว พื้นที่สำนักงาน เป็นต้น สำหรับโซน 3 Cultural Promenade มีพื้นที่รวม 78.25 ไร่ มีความยาวติดริมน้ำเจ้าพระยา 900 เมตร จะพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม มีร้านค้าปลีก และศูนย์กิจกรรมด้านบันเทิง

โซน 4 Riverfront Residence มีพื้นที่รวม 55.63 ไร่ อยู่ใจกลาง ของพื้นที่โครงการ ซึ่งจะพัฒนาเป็น คอนโดมิเนียม กลุ่มอาคารพักอาศัย และโซน 5 Affordable Community พื้นที่ 22.50 ไร่ จะจัดให้เป็น ย่านธุรกิจการค้าระดับชุมชน สินค้าหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของขวัญของที่ระลึก ร้านอาหารตามแนวริมคลองขุด.

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ของ รฟท. บริเวณสถานีแม่น้ำขนาด 227.5 ไร่... 16 ก.ย. 2559 04:51 16 ก.ย. 2559 04:51 ไทยรัฐ