วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

18 หน่วยงานอัดงบอุ้ม “เอสเอ็มอี”

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจรวม 17 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี ปี 2560 ดำเนินงานใน 4 แนวทาง วงเงิน 3,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128% เทียบกับงบประมาณปี 2558 เพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีให้เน้นการใช้นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 45,000 ล้านบาท ผลักดันให้อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเอสเอ็มอี ขยายตัวในปีหน้าในระดับ 5.2-5.5% และมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ 177,100 ราย

“ผลการดำเนินงานของ สสว.ในปีนี้ เน้นการปูพื้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ซึ่งการสร้างความมั่นคงให้เอสเอ็มอีอยู่ได้ ประกอบด้วย 1.หาตลาดขายของให้ได้ 2.ต้องมีเงินเพียงพอกับการผลิตสินค้า ซึ่งปีนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินต่อเนื่องถึงปีหน้า ทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถช่วยเพิ่มสัดส่วนจีดีพีเอสเอ็มอีต่อจีดีพีประเทศเป็น 50% ภายในปี 2564 จากปัจจุบันมีสัดส่วน 42%”

สำหรับแผนการส่งเสริมเอสเอ็มอี 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.เน้นพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ให้ใช้เชิงนวัตกรรมแบบครบวงจร และสร้างเอสเอ็มอีกลุ่มเกษตร จากวิสาหกิจชุมชนและสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ให้ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมเป็นพื้นฐานประกอบธุรกิจ โดยหน่วยงานต่างๆได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,673 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้ประโยชน์ 41,100 ราย 2.ส่งเสริมเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพและผลิตภาพมากขึ้น สาขาเป้าหมายคือ อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ฮาลาล ชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับจัดสรรเงิน 1,130 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้ประโยชน์ 106,000 ราย

3.ส่งเสริมเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพให้แข่งขัน ส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได้ ได้รับจัดสรรเงิน 355 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้ประโยชน์ 4,000 ราย 4.พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนและเอสเอ็มอี เน้นปรับปรุงการบริหารจัดการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้รับจัดสรรเงิน 328 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการได้ประโยชน์ 26,000 ราย ล่าสุด สสว.จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพาเอสเอ็มอีออกไปเปิดตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบคาราวานสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายช่องทางการตลาด.

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจรวม 17 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี ปี 2560... 16 ก.ย. 2559 04:39 16 ก.ย. 2559 04:39 ไทยรัฐ