วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงใช้กฎหมายคุมลูกน้ำยุงลาย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ห่างไกลโรคไข้เลือดออกและซิกา ว่า ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ตนจะประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ รมว.สธ.อาเซียนพร้อมออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ซิกาของอาเซียน ส่วนผู้ป่วยซิกาสะสมในไทยตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันมี 279 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่มี 23 ราย แต่จะหายเองใน 7 วัน ไม่จำเป็นต้องกักตัวเพราะเชื้ออยู่ในร่างกาย 2-3 วัน แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มคนท้องที่อาจทำให้เด็กศีรษะเล็ก ส่วนเรื่องการใช้กฎหมายในการควบคุมปริมาณลูกน้ำยุงลายนั้น จริงๆมีกฎหมายนี้มานานแล้ว ระบุอยู่ในมาตรา 74 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ระบุว่ายุงลายเป็นยุงรำคาญ ท้องถิ่นต้องดูแล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย แต่มาตรการนี้ต้องการป้องปราม และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งขณะนี้มี 11 จังหวัด 250 ท้องถิ่นที่ใช้กฎหมายนี้ แต่โทษหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ สิงคโปร์มีการใช้กฎหมายในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ที่หากพบครั้งแรกจะปรับ 200 เหรียญสิงคโปร์ ครั้งที่ 2 ปรับ 400 เหรียญฯ แต่หากพบครั้งที่ 3 จะส่งฟ้องศาลทันที.

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวมาตรการควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ห่างไกลโรคไข้เลือดออกและซิกา ว่า ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ตนจะประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ รมว.สธ.อาเซียน 16 ก.ย. 2559 02:32 16 ก.ย. 2559 02:36 ไทยรัฐ