วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พศ.ถกองค์กรพุทธวางกรอบอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา ตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ว่า พศ.ได้เชิญองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ที่หน่วยงานราชการรับรอง มาร่วมหารือตามกรอบการดำเนินงาน 5 ประเด็น คือ 1.แนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา 2.แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง 3.แนวทางอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา 4.แนวทางส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา และ 5.แนวทางสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการของศาสนา ซึ่งเมื่อหารือกันแล้ว ก็จะมีถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ นำมาวางแผนการทำงานร่วมกันอีกครั้ง

พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนได้เสนอที่ประชุมว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือ เรื่องการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาไทยยังมีปัญหาอยู่ ทั้งการศึกษาภาคประชาชน และการศึกษาคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม ต้องมีกฎหมายรองรับ ซึ่งทราบว่า ขณะนี้ มีการดำเนินการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ ส่วนการศึกษาภาคประชาชนนั้น ต้องปรับปรุงการศึกษาของชาติทุกระดับ ให้สนองต่อการปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา 16 ก.ย. 2559 02:30 16 ก.ย. 2559 02:30 ไทยรัฐ