วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พศ.ถกองค์กรพุทธวางกรอบอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

พศ.ถกองค์กรพุทธวางกรอบอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

  • Share:

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา ตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ว่า พศ.ได้เชิญองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ที่หน่วยงานราชการรับรอง มาร่วมหารือตามกรอบการดำเนินงาน 5 ประเด็น คือ 1.แนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา 2.แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง 3.แนวทางอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา 4.แนวทางส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา และ 5.แนวทางสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการของศาสนา ซึ่งเมื่อหารือกันแล้ว ก็จะมีถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ นำมาวางแผนการทำงานร่วมกันอีกครั้ง

พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนได้เสนอที่ประชุมว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือ เรื่องการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาไทยยังมีปัญหาอยู่ ทั้งการศึกษาภาคประชาชน และการศึกษาคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม ต้องมีกฎหมายรองรับ ซึ่งทราบว่า ขณะนี้ มีการดำเนินการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ ส่วนการศึกษาภาคประชาชนนั้น ต้องปรับปรุงการศึกษาของชาติทุกระดับ ให้สนองต่อการปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้