วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้แสงอ่อน ต้ังหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นักวิทยาศาสตร์ได้พบวิธีช่วยชีวิตคนไข้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจทำให้หัวใจวายลง ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยลำแสงไฟอ่อนๆ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา หมอได้ช่วยชีวิตของคนไข้นี้ด้วยวิธีช็อกด้วยไฟฟ้าอันรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตราย กับเนื้อเยื่อหัวใจได้

ต่อมานักวิทยาศาสตร์ทีมหนึ่งคิดค้นวิธีการที่จะ “เปิด” และ “ปิด” ความเจ็บปวดด้วยการใช้แสงสว่าง โดยใส่โปรตีนออปซินส์ ซึ่งมีปฏิกิริยาไวต่อไฟฟ้าลงไปในเส้นประสาท ทำให้ช่วยลดอัตราความรับรู้ความเจ็บปวดได้ นับเป็นการค้นพบที่มีผลกว้างไกล มีความหมายต่อหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นประสาทวิทยา หรือจิตวิทยา สามารถช่วยผู้คนนับล้านที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดเรื้อรังได้

พวกเขาได้นำเอาวิธีใหม่นี้มาใช้กับคนไข้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ด้วยลำแสงอ่อนวินาทีเดียว ก็ได้ผลดี.

นักวิทยาศาสตร์ได้พบวิธีช่วยชีวิตคนไข้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจทำให้หัวใจวายลง ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยลำแสงไฟอ่อนๆ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา หมอได้ช่วยชีวิตของคนไข้นี้ด้วยวิธีช็อกด้วยไฟฟ้าอันรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตราย... 15 ก.ย. 2559 15:25 15 ก.ย. 2559 15:25 ไทยรัฐ