วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแบบอย่าง สองนักธุรกิจใหญ่ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ความว่า “ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้น มีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า”

ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน โดยการดำเนินงานร่วมกันของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ พราว เรียล เอสเตท ซึ่งพร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมศกนี้ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการ ปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ รวมไปถึงแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ผ่านโครงการ “M Heart : รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ทำดี 70 ปีแห่งการครองราชย์” ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสองผู้บริหาร กฤษณา อัมพุช และ พสุ ลิปตพัลลภ ได้นำพนักงานศูนย์ การค้าบลูพอร์ต หัวหิน, เจ้าหน้าที่จาก WWF ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จาก อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วม ทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร (โป่งเทียม) แหล่งน้ำ (กระทะน้ำ) และยิงลูกไม้ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นอุทยานแห่ง ชาติที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ปัจจุบันผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีอาณาบริเวณ 700,000 ไร่ กว่าร้อยละ 50 ของผืนป่าประสบปัญหาภัยแล้ง เครือข่ายอนุรักษ์ช้างจำเป็นต้องเติมน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นและแหล่งอาหารสัตว์ในเขตอุทยานฯ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างจำนวน 278 ตัว กระทิงจำนวน 400 ตัว วัวแดง เสือโคร่ง สมเสร็จ หมูป่า เก้ง และกวาง โดยปัจจุบันทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประสบปัญหาแล้งหนัก สืบเนื่องมาจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องนาน 5 ปี ส่งผลให้ช้างป่ากุยบุรีขาดแคลนน้ำดื่ม รวมถึงแหล่งอาหาร ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารและพนักงานจาก ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จึงจับมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อุทยานแห่งชาติกุยบุรี, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-ประเทศไทย) และมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า สร้างแหล่งน้ำและแหล่งอาหาร เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่พักพิงของสัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จำนวน 100 ไร่ รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เพื่อให้ระบบนิเวศน์กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม.

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2542 ความว่า... 15 ก.ย. 2559 14:01 15 ก.ย. 2559 14:02 ไทยรัฐ