วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดเงื่อนไขสิทธิมนุษยชน

อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ไม่เป็นปัญหาภายในประเทศการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจ นี่พูดถึงรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดีไม่ต้องไปฟังพวกค่อนแคะให้ป่วยการเปล่าๆ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจ ม.44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีคำสั่งยกเลิกการให้ศาลทหารเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง การกระทำผิดกฎหมายอาญา ม.112 การฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.

คำสั่งนี้ไม่มีผลย้อนหลังนั่นก็หมายความคดีที่เกิดขึ้นนับแต่ คสช.ยึดอำนาจตั้งแต่ 22 พ.ค.2557 ยังให้ดำเนินการต่อไปในรูปแบบเดิม

แต่การกระทำผิดที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใช้อำนาจ ม.44 นี้แล้วไม่ต้องขึ้นศาลทหารแต่ให้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรมตามปกติ

เพียงแต่ยังคงอำนาจ “ทหาร” เอาไว้เหมือนเดิม

นั่นคือนายทหารยศร้อยตรีขึ้นไปยังมีอำนาจตรวจค้น จับกุม คุมขังและสอบสวนผู้ต้องหาที่สงสัยว่ามีการกระทำความผิด โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือหมายจับแต่อย่างใด

คำสั่งนี้ถือว่าเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศตามที่มีการเรียกร้อง โดยเฉพาะจากนานาชาติให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีแรงกดดันให้รัฐบาลคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน

ที่ว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตย

หลังเหตุการณ์ยึดอำนาจจนถึงปัจจุบันต้องยอมรับว่าสถานการณ์ความไม่สงบลดลงเป็นลำดับ บ้านเมืองอยู่ในความสงบจนทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกพึงพอใจระดับหนึ่ง แม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพูดว่า “เอาอยู่”

ด้วยการใช้ “ม.44” และ “ศาลทหาร” เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

แต่ก็ถูกฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ยูเอ็น และนานาชาติกดดันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเพราะรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนขัดกับหลักการประชาธิปไตยและมนุษยชน

เพียงแต่ว่าการใช้ ม.44 ของรัฐบาลนั้นแทบจะไม่มีปัญหา เพราะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านกฎหมายหรือการกระทำความผิดต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม แรงต่อต้านในประเด็นจึงมีไม่มากนัก

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้และยังทำให้แรงกดดันต่างๆลดน้อยเพื่อเตรียมการไปสู่การเลือกตั้ง

เหตุผลที่ทำให้เกิดความมั่นใจและผ่าทางตันตรงนี้ได้

ก็คงเป็นเพราะรัฐบาลและ คสช. มีความมั่นใจได้ว่ากระบวนการยุติธรรมตามปกติจะทำให้เป็นกลไกต่อไปได้

ย้อนกลับไปพิจารณาก่อนจะถึงจุดนี้มีหลายองค์ประกอบที่มีส่วนในการตัดสินใจก็คือสถานการณ์ของประเทศโดยรวมดีขึ้น ยิ่งการที่ประชามติรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงได้รับความเห็นชอบจากประชาชนนั่นเป็นประเด็นหนึ่ง

การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารมีความลงตัวเกิดความเป็น “เอกภาพ” จนทำให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเดินเรียงหน้าเข้าคุกกันเป็นส่วนใหญ่

ย่อมทำให้แรงต่อต้านและแรงเสียดทานอ่อนล้าลงไปตามลำดับและยังมีอีกหลายคนที่อยู่ระหว่างการถูกพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม

เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถยกระดับด้านความมั่นคงจึงทำให้บรรยากาศการเมืองผ่อนคลายลงไปจนได้รับการยอมรับทั้งภายในและนอกประเทศมากยิ่งขึ้น

คงไม่ใช่แผนลวงโลกแต่เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งเพื่อยกระดับการยอมรับ.

“สายล่อฟ้า”

15 ก.ย. 2559 10:44 15 ก.ย. 2559 10:44 ไทยรัฐ