วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐบาลออนไลน์

รัฐบาลออนไลน์

  • Share:

www.ega.or.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐโดยมีเป้าหมายช่วยเติมเต็ม และเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ

รู้จักเรา กล่าวถึงประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ บทบาทของ สรอ. มติที่เกี่ยวข้องกับ สรอ. ระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลเผยแพร่ EGA News บทความและรายงาน มาตรฐานภาครัฐ คู่มือบริการ e-Gov Channel Infographic การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. และตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ในหน้าหลัก ยังมี บริการ สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อเพื่อการรับรู้ร่าง รธน.2559 GEA e-Learning ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้