วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้กว๊านพะเยามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า 150%

ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำกว๊านพะเยาเพิ่มมากขึ้นกว่า 150% และกัดเซาะคันกั้นน้ำ หน้าประตูระบาย ขณะที่กรมชลฯ ดูแลสถานการณ์ต่อเนื่อง หากล้นประตูระบายน้ำบันไดปลากระโจนจะไหลลงสู่ลำน้ำอิง ออกไปสู่น้ำโขงต่อไป

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพะเยาได้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันจากพายุ ทำให้น้ำในกว๊านพะเยาที่เคยแห้งกลับมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำมาเต็มกว๊านพะเยาจนล้นระดับเก็บกักที่ประตูระบายน้ำกว๊านพะเยาเป็นวันแรกของปี 2559 ส่งผลให้คันดินกั้นน้ำถูกน้ำกัดเซาะแตกทำให้น้ำในกว๊านพะเยาไหลลงสู่ประตูระบายน้ำจนล้นประตูระบายน้ำและบันไดปลากระโจน และน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำอิง ออกไปสู่น้ำโขงต่อไป

นายสมชาติ ธรรมขันทา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาได้เพิ่มขึ้นจากระดับกักเก็บน้ำสูงสุดที่ประตูระบายน้ำรับน้ำได้ ก็ได้ปล่อยให้น้ำล้นประตูระบายน้ำไป ส่วนพื้นที่ท้ายน้ำทางกรมชลประทานได้ประสานกับผู้ดูแลและรับผิดชอบน้ำเพื่อรอรับสถานการณ์ต่อไปแล้ว

สำหรับในอ่างเก็บน้ำสำคัญในจังหวัดพะเยา และกว๊านพะเยา มีอ่างเก็บน้ำแม่ปืม กักเก็บน้ำ 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน 27,016 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62.83% อ่างแม่ต๋ำ กักเก็บน้ำ 37,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำ 26,155 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70.69% อ่างแม่ใจ กักเก็บน้ำ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน 1,796 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59.90% สำหรับกว๊านพะเยานั้นกักเก็บน้ำได้ 33,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำ 93,341 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 157.51% ซึ่งพบว่าในกว๊านพะเยามีน้ำเพิ่มมากขึ้น.
ปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำกว๊านพะเยาเพิ่มมากขึ้นกว่า 150% และกัดเซาะคันกั้นน้ำ หน้าประตูระบาย ขณะที่กรมชลฯ ดูแลสถานการณ์ต่อเนื่อง หากล้นประตูระบายน้ำบันไดปลากระโจนจะไหลลงสู่ลำน้ำอิง ออกไปสู่น้ำโขงต่อไป 14 ก.ย. 2559 20:46 14 ก.ย. 2559 22:54 ไทยรัฐ