วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กบี้' ชง 3 กลยุทธ์ ยุติแรงงานทาส สอดรับมาตรฐานสากล

โฆษก ก.แรงงาน เผย "บิ๊กบี้" โชว์อินเตอร์ ชง 3 กลยุทธ์ไทย ยุติปัญหาแรงงานบังคับ-แรงงานทาส-แรงงานเด็ก เพื่อเป้าหมายยั่งยืน สอดคล้องมาตรฐานสากล ตามกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 นายธีรพล ขุนเมือง โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการบรรลุเป้าประสงค์ที่ 8.7 เรื่องการยุติแรงงานบังคับ การใช้ทาสในยุคสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนกว่า 10 ประเทศเข้าร่วม ว่า เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นความท้าทายที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในปี ค.ศ. 2030 และที่ผ่านมาพบว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราก้าวต่อไปข้างหน้า ดังนั้นต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย รวมทั้งหุ้นส่วนทางสังคมอื่นๆ ด้วย เพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้ปราศจากแรงงานบังคับ การใช้ทาส การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก รวมทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะเด็กเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่ามากที่สุด พวกเขาคืออนาคต เป็นความหวังที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ การดำรงอยู่ของการใช้แรงงานเด็ก เป็นการกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนา ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่แท้จริง ต่อการบรรลุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากและมีผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการนี้

นายธีรพล กล่าวอีกว่า พล.อ.ศิริชัย ยังได้ย้ำถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยประเทศไทยได้ประกาศให้เป็น "วาระแห่งชาติ" พร้อมได้นำเสนอ 3 กลยุทธ์ ต่อที่ประชุม ซึ่งประเทศไทยได้ใช้ในการดำเนินงาน และที่สำคัญคือมีความเหมาะสมที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในภูมิภาคนี้ได้ ได้แก่ 1.มาตรการรายกลุ่ม เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากร ดังนั้นต้องเริ่มต้นจากภาคส่วนที่มีการกระจุกตัวของปัญหามากที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีหุ้นส่วนและการรับผิดชอบร่วมกัน โดยภาคีหุ้นส่วนต้องมีการแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันขององค์ความรู้ ข้อมูล และทรัพยากร ซึ่งประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV ได้มีข้อตกลงที่รับผิดชอบร่วมกันในการขจัดการโยกย้ายถิ่นฐานในรูปแบบที่ไม่ปกติ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก 3.การส่งเสริมมาตรฐาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยจะต้องมีมาตรฐานที่ทุกคนสามารถยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และประเทศไทยได้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้มาตรฐานแรงงานไทย และแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานภายในสถานประกอบกิจการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามกรอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

โฆษก ก.แรงงาน เผย "บิ๊กบี้" โชว์อินเตอร์ ชง 3 กลยุทธ์ไทย ยุติปัญหาแรงงานบังคับ-แรงงานทาส-แรงงานเด็ก เพื่อเป้าหมายยั่งยืน สอดคล้องมาตรฐานสากล ตามกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 14 ก.ย. 2559 20:03 15 ก.ย. 2559 15:37 ไทยรัฐ