วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ยื่นข้อเสนอรัฐ ให้เวลาปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ แอตต้า ประชุมสายการบินจีนและบริษัททัวร์ ยื่นข้อเสนอให้รัฐให้เวลาปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ เพราะได้รับผลกระทบหนัก

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 59 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ แอตต้า ได้จัดประชุมสมาชิกบริษัททัวร์ที่ทำธุรกิจทัวร์จีน ถึงแนวทางการปฏิบัติรองรับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งมีบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสายการบินที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวจีน เข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยมีนายสมชาย ชมระกา รักษาการนายกสมาคมแอตต้า เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสายการบินและบริษัททัวร์ ได้แสดงความเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐได้ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมแอตต้า กล่าวสรุปว่า จะนำผลของการหารือนำเสนอต่อนายพงษ์ภาณุ เศวตรุณ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ เพื่อขอให้ภาครัฐส่งตัวแทนระดับนโยบายมาร่วมหารือกับภาคเอกชนเพื่อร่วมทำแนวปฏิบัติและข้อตกลงที่เป็นสัตยาบัน และขอให้โอกาสในการปรับปรุงแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐกำหนดขึ้นใหม่ และขอให้ภาครัฐออกประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการสามารถอ้างอิงกับคู่ค้าในต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ประกอบการเห็นด้วยกับการจัดระเบียบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย แต่ต้องมีเวลาในการปรับตัว และแนวทางที่ชัดเจนว่าการทำธุรกิจแบบไหนถูก แบบไหนผิด เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง และขอย้ำว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเป็นเพียงคู่ค้าทางธุรกิจกับร้านขายของที่ระลึก ไม่ได้เป็นเครือข่ายกัน

ขณะที่นายสมชาย กล่าวว่า ผลจากการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญได้ทำให้ในเดือนก.ย.นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางผ่านบริษัททัวร์ มีการยกเลิกการเดินทางแล้ว 50% หรือประมาณ 200,000 คน เนื่องจากสายการบินที่รับนักท่องเที่ยวมีจำนวนผู้โดยสารไม่แน่นอน จึงต้องยกเลิกเที่ยวบิน 20-30% ในเดือนก.ย. พร้อมกันนั้นโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และพัทยาที่รับทัวร์จีน มียอดการจองห้องพักลดลง 50%

ส่วนเดือนต.ค. ยังไม่มีความแน่นอนเพราะราคาต้องเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากที่บริษัททัวร์ทำสัญญากับคู่ค้าฝ่ายจีนไว้ จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นและยังหาทางแก้ไขไม่ได้ จึงอยากให้ภาครัฐดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วย

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ แอตต้าประชุมสายการบินจีนและบริษัททัวร์ ยื่นข้อเสนอให้รัฐให้เวลาปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ เพราะได้รับผลกระทบหนัก 14 ก.ย. 2559 19:28 14 ก.ย. 2559 23:02 ไทยรัฐ