วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ เตรียมล่องใต้ ถก กรอ.กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 16 ก.ย.นี้

นายกฯ เตรียมล่องใต้ ถก กรอ.กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 16 ก.ย.นี้

  • Share:

นายกฯ เตรียมตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน Phuket Smart City ก่อนร่วมประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 16 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดการเดินทางไปราชการที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ Phuket Smart City และประชุมร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.ระนอง จ.กระบี่ และ จ.ตรัง รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยโครงการ Phuket Smart City 2020 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความสุขสำหรับทุกคน

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงแบ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวออกเป็น 7 Smart ได้แก่ Smart Economy, Smart Tourism, Smart Safety, Smart Environment, Smart Healthcare, Smart Education, และ Smart Governance ซึ่งในแต่ละสาขาได้มีการวางแผนโครงการต่างๆ รองรับ เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย โดยในที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะมีการนำแผนพัฒนาโครงการทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาด้วย

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นายกฯ มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการ ดังนี้ ช่วงเช้า เวลาประมาณ 08.50 น. นายกฯ ทำพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยใช้งบประมาณดำเนินการโครงการสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งหลักของประเทศในการปรับปรุง อันจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค รวมทั้งช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายต่ออย่างต่อเนื่องที่ชานชาลา ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. นายกฯ ทำพิธีเปิดการจัดงาน "Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การส่งเสริมภูเก็ตสู่ศูนย์กลางธุรกิจสตาร์ตอัพและเมืองอัจฉริยะ" ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภูมิภาคได้รับรู้และมีโอกาสในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นการเน้นย้ำจุดยืนของรัฐบาลที่มีความตั้งใจต่อการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น รวมทั้งเพื่อสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและทันเหตุการณ์ ที่อาคารห้องประชุม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ช่วงบ่ายนายกฯ จะพบปะ พร้อมกล่าวทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากนั้นเวลาประมาณ 15.30 น. นายกฯ จะเป็นประธานประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากนั้นเวลาประมาณ 17.30 น. นายกฯ พร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้