วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์วันนี้! ทอท. เริ่มงานพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2 คาดแล้วเสร็จ พ.ย.62

ทอท. เริ่มงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบ 54-60 แล้ววันนี้ ตั้งเป้า เพิ่มขีดความสามารถสนามบิน รองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคนต่อปี คาด ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน พ.ค.62 ...

วันที่ 14 ก.ย.59 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดพิธีเปิดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554–2560) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการ และผู้บริหาร ทอท.เข้าร่วมในพิธี ณ พื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท. ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 15 ล้านคนต่อปี คือ จากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย กลุ่มงานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก กลุ่มงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 กลุ่มงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการในวงเงิน 62,503.214 ล้านบาท เนื่องจากโครงการพัฒนา ทสภ.เป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ.ให้สามารถรองรับกิจการขนส่งทางอากาศที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) (CC1/1) ส่วนงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) และงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) โดยในวันนี้ ทอท.ได้จัดให้มีพิธีเริ่มงานก่อสร้างสำหรับ 3 งานดังกล่าว

สำหรับงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (CC1/1) กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 780 วัน ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคม 2561 ส่วนงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 990 วัน 

นายนิตินัย กล่าวด้วยว่า หลังจากการเริ่มก่อสร้างในวันนี้ ทอท.จะดำเนินการในส่วนของงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) ซึ่งคาดว่า จะสามารถออกประกาศประกวดราคาได้ ภายในเดือนตุลาคม 2559 และเริ่มงานก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ APM จะเป็นสัญญาที่ใช้ระยะเวลานานที่สุด คือ 33 เดือน หากสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการดังกล่าวจะทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) จะเสร็จตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2562

ทอท. เริ่มงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบ 54-60 แล้ววันนี้ ตั้งเป้า เพิ่มขีดความสามารถสนามบิน รองรับผู้โดยสาร 60 ล้านคนต่อปี คาด ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน พ.ค.62 ... 14 ก.ย. 2559 16:29 14 ก.ย. 2559 17:58 ไทยรัฐ