วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดอน มั่นใจอาเซียนเนื้อหอม ชูเว็บฯ LAW for ASEAN ช่วยเข้าใจก.ม.เพื่อนบ้าน

ดอน มั่นใจอาเซียนเนื้อหอม ชูเว็บฯ LAW for ASEAN ช่วยเข้าใจก.ม.เพื่อนบ้าน

  • Share:

รมว.ต่างประเทศ ชี้อาเซียนผนึกกำลังแข็งแกร่ง พร้อมต่อรองประเทศนอกภูมิภาค ด้านนายก ส.อาเซียน-ประเทศไทย แนะคนไทยต้องสนใจอาเซียน เรียนภาษามากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชูเว็บฯ LAW for ASEAN ศูนย์กลางกฎหมาย ข่าวสารเพื่อนบ้านอาเซียน...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในงานสัมมนาทางวิชาการและจัดงานเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ LAW for ASEAN ว่า ณ วันนี้อาเซียนถือว่าประสบความสำเร็จ มีความพร้อม และมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งประเทศไทย รวมถึงประเทศสมาชิกอื่นๆ ในอาเซียนได้สร้างบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาค จนทำให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน และป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นในภูมิภาค

“ปัจจุบัน อาเซียนสามารถจับมือกันได้อย่างแข็งแกร่ง จนสามารถสร้างพลังต่อรองจากประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ซึ่ง ณ วันนี้ เรียกได้ว่า อาเซียนเป็นขวัญใจมหาชนของประชาคมต่างๆ ทั่วโลก เพราะประเทศมหาอำนาจ หรือกลุ่มประชาคมต่างๆ อยากเข้ามาทำความรู้จัก อยากเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับอาเซียนมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายดอน ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงเว็บไซต์ LAW for ASEAN ว่า เว็บไซต์ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน และประชาชนจะสามารถติดต่อ หรือลงทุนทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเต็มที่

สัมมนาทางวิชาการและจัดงานเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ LAW for ASEAN

ด้าน คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กล่าวว่า การตื่นตัวของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับอาเซียนยังอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้บริหาร นักการเมือง อัยการ ศาล หรือทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนให้มากขึ้น เพราะนับจากวินาทีนี้ไป ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกำลังเดินหน้าเข้าหาอาเซียนทุกขณะ และสิ่งที่มาพร้อมกับพวกเขาก็คือ การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง

“ในอดีต เราอาจจะภาคภูมิใจว่า ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร แต่คุณรู้หรือไม่ ประเทศไทยกำลังมีจุดอ่อนในเรื่องของภาษาอย่างมาก เพราะฉะนั้น เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองต่อไปในอนาคต และสุดท้าย เราควรตระหนักเอาไว้เสมอว่า ประเทศไทยต้องเป็นแนวหน้า ไม่ใช่แนวหลังรั้งท้ายนายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กล่าว

กำเนิดอาเซียน

นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กล่าวถึงข้อมูลเว็บไซต์ LAW for ASEAN ว่า เว็บไซต์ LAW for ASEAN นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีอาเซียน กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน บทความ ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมการประชุมที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนและอาเซียน +6

ทั้งนี้ เว็บไซต์ LAW for ASEAN ยังเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายและทางวิชาการด้านอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เว็บไซต์ LAW for ASEAN ยังมีหน้างานวิจัย โดยเป็นหน้าที่รวบรวมงานวิจัยต่างๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดจ้างให้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้