วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด สปส. เห็นชอบ ให้ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟัน เต็มวงเงิน 900 บาท/ ปี

บอร์ด สปส. เห็นชอบ ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสิทธิทันตกรรม ให้ผู้ประกันตนเบิกได้เต็มวงเงิน 900 บาทต่อปี นำร่อง 19 จังหวัด ก่อนขยายไปทั่วประเทศ 1 ม.ค. 2560

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ เสนอให้ยกเลิกบัญชีประกาศแนบท้าย หลักเกณฑ์สิทธิการรักษาทันตกรรมผู้ประกันตน ของ สปส. ภายใต้วงเงิน คนละ 900 บาทต่อปี หลังจากที่เครือข่ายแรงงานและเครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข เรียกร้องให้ยกเลิกบัญชีฯ

หลังจากนี้ ผู้ประกันตนที่ไปใช้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วไป ซึ่งไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเครือข่ายโครงการนำร่องทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายของ สปส. สามารถไปใช้บริการทันตกรรมได้โดยสำรองจ่ายเงินไปก่อน และสามารถยื่นเรื่องเบิกเงินกับ สปส. ได้คนละ 900 บาทต่อปี

เลขาธิการ สปส. กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ประกันตนที่ใช้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลรัฐ และเอกชน ซึ่งเข้าร่วมโครงการนำร่องทำฟันฯ ไม่ต้องสำรองจ่าย แต่จะมีเกณฑ์กำหนดอัตราเบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี ซึ่งในส่วนของสถานพยาบาลรัฐ จะยึดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเร็วๆ นี้ สปส. จะเสนอ รมว.แรงงาน เพื่อให้พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้รับทราบ เพื่อให้สถานพยาบาลรัฐไม่เรียกเก็บเงินค่าทันตกรรมกับผู้ประกันตน แต่ให้เบิกจ่ายกับ สปส. โดยตรงตามเกณฑ์ สธ. ขณะที่ สถานพยาบาลเอกชน จะให้แจ้งอัตราค่าบริการทันตกรรมต่างๆ มายัง สปส. เพื่อจะได้แจ้งผู้ประกันตนให้ทราบ ทั้งนี้ โครงการนำร่องทำฟันฯ จะดำเนินใน 30 หน่วยบริการ ใน 19 จังหวัด ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ปทุมธานี อ่างทอง ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ชัยภูมิ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร แพร่ อุตรดิตถ์ และ อุทัยธานี

โดยล่าสุด มีสถานพยาบาลรัฐและเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 78 แห่ง ซึ่งจะเริ่มโครงการนำร่อง และการให้สิทธิการเบิกค่าทันตกรรมคนละ 900 บาทต่อปี ในเดือน ต.ค.นี้ หลังจากนั้นจะขยายผลโครงการนำร่องฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560

บอร์ด สปส. เห็นชอบ ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสิทธิทันตกรรม ให้ผู้ประกันตนเบิกได้เต็มวงเงิน 900 บาทต่อปี นำร่อง 19 จังหวัด ก่อนขยายไปทั่วประเทศ 1 ม.ค. 2560 14 ก.ย. 2559 14:01 14 ก.ย. 2559 15:06 ไทยรัฐ