วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันสังคม หวั่นไม่แก้กฎเงินชราภาพ กองทุนเสี่ยงล้มอยู่ได้แค่ 28 ปี

ประกันสังคม เร่งหาแนวทางปฏิรูปบำนาญชราภาพ รับมือสังคมผู้สูงอายุ หวั่นไม่แก้กฎระเบียบ กองทุนเสี่ยงล้มมีอายุได้แค่ 28 ปี คาดอีก 10 ปี จะต้องจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุ 1 ล้านคน รวมเป็นเงินมากกว่า 246,524 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 59 นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงถึงแนวทางการปฏิรูปบำนาญชราภาพ กองทุนประกันสังคม เพื่อความเพียงพอและยั่งยืน ว่า จากการวิเคราะห์ หาก สปส.ไม่ดำเนินการอะไร เงินกองทุนของ สปส.จะอยู่ได้เพียง 28 ปี สปส.จึงได้เตรียมแนวทางปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ ได้แก่ 1. การขยายอายุเกษียณจากปัจจุบันอยู่ที่ 55 ปี เป็น 60 ปี แต่ทำเป็นขั้นบันได ตามความสมัครใจของผู้ประกันตน เช่น 57 ปี 59 ปี

นายโกวิท กล่าวต่อว่า 2. ปรับฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณเงินชราภาพ จากที่ปัจจุบันขั้นต่ำอยู่ที่ 1,650 บาท และสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท ปรับเป็นขั้นต่ำอยู่ที่ 3,600 บาท และสูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาท 3. ปรับสูตรคำนวณการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ โดยจากเดิมใช้คำนวณจากเงินเดือน 5 ปีสุดท้ายที่จ่ายเงินสมทบ มาเป็นคำนวณเงินเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ที่เริ่มส่งเงินสมทบจนถึงเกษียณ 4. เพิ่มอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บเข้าสู่กองทุนชราภาพ จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 3 ของเงินเดือน เพิ่มเป็นร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ยังไม่ใช่ข้อสรุป สปส. จะหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อสรุปร่วมกันภายในเดือนมิถุนายน 2560

นอกจากนี้ สปส.ยังจะเร่งพัฒนาการลงทุนให้ได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนการแก้ไขกฎหมายมองว่าอาจเกิดความล่าช้า และมีแนวคิดเสนอให้กำหนดอายุเกษียณ หรืออัตราจัดเก็บเงินสมทบไว้ในกฎกระทรวง และกำหนดให้หน่วยลงทุนเป็นองค์กรอิสระ เพื่อความรวดเร็ว

ทั้งนี้ จากข้อมูล สปส.ในปี 2557 มีผู้ประกันตนรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จและบำนาญชราภาพ 20,000 คน รวมเป็นเงิน 370 ล้านบาท ส่วนปี 2559 จนถึงเดือนสิงหาคม จำนวน 67,000 คน เป็นเงิน 980 ล้านบาท โดยคาดว่าปี 2559 จะมีผู้ประกันตนมายื่นรับเงินชราภาพถึง 1 แสนคน ส่วนปี 2560 จะเพิ่มเป็น 2 แสนคน และในอีก 10 ปีจะมีผู้ประกันตนยื่นรับเงินชราภาพเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านคน สปส.ต้องควักจ่ายเงินมากถึง 246,524 ล้านบาท จะส่งผลกระทบกับกองทุน

ประกันสังคม เร่งหาแนวทางปฏิรูปบำนาญชราภาพ รับมือสังคมผู้สูงอายุ หวั่นไม่แก้กฎระเบียบ กองทุนเสี่ยงล้มมีอายุได้แค่ 28 ปี คาดอีก 10 ปี จะต้องจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุ 1 ล้านคน รวมเป็นเงินมากกว่า 246,524 ล้านบาท 14 ก.ย. 2559 13:50 14 ก.ย. 2559 16:22 ไทยรัฐ