วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ล.ต.เชือดบิ๊ก “แอพเพิลเวลธ์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ลงโทษนายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บล.แอพเพิลเวลธ์ เนื่องจากละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการกำกับดูแลการทำธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งเป็นระบบงานหลักที่สำคัญและมีผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม โดยพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.59 นอกจากนี้ จะเสนอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดนายประสิทธิ์ต่อไป ซึ่งหากนายประสิทธิ์ไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบ จะดำเนินการกล่าวโทษต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต.พบการกระทำผิดจากการเข้าตรวจสอบ บล.แอพเพิลเวลธ์ โดยพบความบกพร่องในระบบงานการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) และการกำกับดูแลการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะระบุตัวตนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงไม่สามารถป้องกันการกระทำที่อาจไม่เหมาะสมของลูกค้าได้ และหากลูกค้ากระทำผิดกฎหมาย บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกพิจารณาได้ ว่า มีส่วนสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการกระทำของลูกค้า นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ มีส่วนในการกระทำผิดของบริษัทและละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร โดยเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีและเพิ่มวงเงินให้ลูกค้าหลายราย ทั้งที่ลูกค้ามีเอกสารการเงินไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่สอดคล้องกับมูลค่าธุรกรรมของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ และนายประสิทธิ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินของบริษัท มิได้สั่งการให้กระทำการใดเพิ่มเติม เมื่อพบว่าลูกค้าทำธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพทางการเงินหรือพบลูกค้าทำรายการที่โดยปกติต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก ซึ่งมีรายการลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ขณะที่นายประสิทธิ์ออกจดหมายเปิดผนึกขอต่อสู้โดยยื่นอุทธรณ์ในชั้นศาล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ลงโทษนายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บล.แอพเพิลเวลธ์ เนื่องจากละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงาน... 14 ก.ย. 2559 03:22 14 ก.ย. 2559 03:22 ไทยรัฐ