วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตอมหึ่งระเบียงเศรษฐกิจอีอีซี

ตอมหึ่งระเบียงเศรษฐกิจอีอีซี

  • Share:

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อพัฒนาเมืองใหม่ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ว่า ขณะนี้มีนักลงทุนจำนวนมากแสดงความสนใจตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมใน 3 จังหวัด นอกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับผิดชอบ เพื่อรองรับการลงทุนที่จะขยายตัวมากขึ้นตามโครงการอีอีซี โดยพื้นที่อุตสาหกรรมที่ กรอ.รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตให้ประกอบการจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตชุมชน ซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการไทยและจีน แสดงความสนใจตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฟอกย้อม เพื่อให้โรงงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจการคล้ายรูปแบบกลุ่มอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ โดยล่าสุด กรอ.ได้สำรวจความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมใน 3 จังหวัด พบว่ามีโอกาสจัดตั้งได้เพิ่มเติมอีก 10,000 ไร่ จากปัจจุบันที่มีการจัดตั้งพื้นที่ลงทุนภาคอุตสาหกรรมแล้วเพียง 9 แห่ง และมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนหนึ่ง

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ.ได้มีการนำเสนอแผนการพัฒนาอีอีซีต่อนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ โดยจะต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งทางเรือ ทางราง ทางบก และทางอากาศ เพื่อรองรับการลงทุน ซึ่งพบว่ามีนักลงทุนสนใจจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่ต้องการให้รัฐพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ “การลงทุนต่างๆภาครัฐจะต้องเป็นคนเริ่มต้นก่อน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชน อาทิ ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์การท่องเที่ยวนานาชาติ สนามบิน สถานที่พักสำหรับแรงงาน ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อีอีซีตามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีการรับฟังเร็วๆนี้ ซึ่งคาดว่าจะต้องเร่งประกาศให้ทันภายในสิ้นปีนี้ เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนในปี 2560”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้