วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดพื้นที่ปลูกนาปรังเพิ่ม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมการวางแผนข้าวครบวงจรว่า ขณะนี้เล็งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ประชุมวันที่ 14 ก.ย.59 นี้ ให้พิจารณาลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2560 ที่จะเริ่มปลูกในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2559 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปีจะมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้กว่า 27 ล้านตันข้าวเปลือก โดยจะลดพื้นที่ปลูกลงประมาณ 1 ล้านไร่ จากแผนการผลิตข้าวครบวงจรเดิมที่กำหนดพื้นที่เพาะปลูกไว้ประมาณ 7 ล้านไร่ นอกจากนี้ ยังลดปริมาณผลผลิตข้าวที่จะออกมาอีก 1 ล้านไร่ หรือผลผลิตข้าวจะลดลง 1 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่จะมีผลผลิตนาปรังทั่วประเทศประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้โครงการเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือ โครงการเปลี่ยนชาวนาเพาะปลูกพืชหลากหลายประมาณ 300,000 ไร่ และ เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นปลูกข้าวโพดอีกประมาณ 700,000 ไร่ จากเดิมกำหนดไว้ที่ 500,000 ไร่ ซึ่งชาวนาที่เปลี่ยนใจเพาะปลูกหรือเข้าโครงการ ทั้งปลูกพืชอื่นและข้าวโพด รัฐบาลจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจูงใจประมาณไร่ละ 2,000 บาทต่อไร่ โดยโครงการนี้ต้องใช้งบ 2,000 ล้านบาท สำหรับลดพื้นที่ปลูกข้าว นอกจากนี้ คณะกรรมการแผนข้าวครบวงจรที่มีมติลดพื้นที่ปลูกข้าว ด้วยการให้ปัจจัยการผลิต 2,000 บาทต่อไร่นั้น อาจไม่เพียงพอ จึงจะเสนอ นบข.ให้สั่งการหรือบังคับให้พาณิชย์หาตลาดรับซื้อผลผลิตจากโครงการนี้ทั้งหมด.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมการวางแผนข้าวครบวงจรว่า ขณะนี้เล็งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ประชุมวันที่ 14 ก.ย.59 นี้... 14 ก.ย. 2559 03:08 14 ก.ย. 2559 03:08 ไทยรัฐ