วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ชัยยศ" เล็งยกเครื่องกิจการลูกเสือ

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า สลช.ได้รับเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งในด้านบวกและลบ ซึ่งในด้านลบส่วนใหญ่ระบุว่าวิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติในบางเรื่องยุ่งยากเกินความจำเป็น ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นก็มีจำนวนมากจนไม่รู้ว่าใครทำหน้าที่อะไร ที่สำคัญเมื่อไม่นานมานี้ตนยังตรวจพบว่ามีกลุ่มครู อาจารย์ จำนวนหนึ่งพยายามนำชื่อของตัวเองมาฝากเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือระดับชั้นต่างๆ ซึ่งล่าสุดพบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือ 50 คน แต่มีรายชื่อผู้ที่เป็นวิทยากรถึง 40 คน แต่เอาเข้าจริงมีวิทยากรมาอบรมเพียงไม่กี่คน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้อีก ตนจึงกำหนดหลักเกณฑ์วิทยากรที่จะมาฝึกอบรมลูกเสือใหม่ โดยการอบรมในแต่ละครั้งจะมีวิทยากรได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของผู้เข้าอบรม และอาจต้องแก้ไข พ.ร.บ.ลูกเสือในหลายๆเรื่องเพื่ออุดจุดบกพร่องต่างๆ และส่งเสริมกิจการลูกเสือให้ดีขึ้น.

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า สลช.ได้รับเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งในด้านบวกและลบ 14 ก.ย. 2559 02:12 14 ก.ย. 2559 02:12 ไทยรัฐ