วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร วัดไทยพุทธคยา

(ภาพจาก วัดไทยพุทธคยา)

วัดไทยพุทธคยา คัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งจาก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณร 90 รูป ไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทั่วแดนพุทธภูมิในอินเดีย-เนปาลเป็นครั้งแรก เฉลิมพระเกียรติ ‘ในหลวง’ เจริญพระชนม์ 89 พรรษา

วันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดนาคปรก และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จัดโครงการ "ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ" ด้วยการจัดให้มีการบรรพชาสามเณร 90 รูป พร้อมจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทั่วแดนพุทธภูมิในประเทศอินเดีย - เนปาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 26 ต.ค.นี้ โดยได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3 จากทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการไปแล้วนั้น

ล่าสุด พระครูวินัยธร ณรงค์ อุคฺตมวํโส ฝ่ายกองงานพิเศษ วัดไทยพุทธคยา เผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณรเหลือ 90 รูป ตามจำนวนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยนักเรียนจาก ร.ร.วัดสระเกศ กทม. 15 คน, ร.ร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) กทม. 6 คน, ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 4 คน, ร.ร.สัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี 2 คน, โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี 2 คน, ร.ร.สัตยาไส จ.ลพบุรี 2 คน, ร.ร.วัดราชบพิธ กทม. 2 คน, ร.ร.ชัยมงคลวิทย์ จ.สงขลา 2 คน, ร.ร.เทพศิรินทร์ กทม. 2 คน, ร.ร.วัดราชโอรส กทม. 2 คน, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12 จ.เชียงใหม่ 2 คน

โรงเรียนละ 1 คน ประกอบด้วย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 2 จ.พระนครศรีอยุธยา, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 5 จ.อุตรดิตถ์, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 7 จ.ปราจีนบุรี, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 จ.พิษณุโลก, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 26 จ.บุรีรัมย์, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 จ.แม่ฮ่องสอน, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 37 จ.สงขลา, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 42 จ.ชลบุรี, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 62 จ.สกลนคร, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 64 จ.ราชบุรี, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 68 จ.สระบุรี, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 จ.ปทุมธานี, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 จ.นครราชสีมา, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กทม., ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84 จ.ขอนแก่น, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 จ.ปราจีนบุรี, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 98 จ.น่าน, ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ จ.ร้อยเอ็ด

ร.ร.สารสาสน์วิเทศธนบุรี กทม., ร.ร.สุคนธีรวิทย์ กทม., ร.ร.บ้านแขวงกลั่นจ.ฉะเชิงเทรา, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ กทม., ร.ร.สตรีวิทยา 2 กทม., ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กทม., ร.ร.หอวัง กทม., ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช, ร.ร.ขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา กทม., ร.ร.อุดมวิทยา จ.ราชบุรี, ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ร.ร.สารสาสน์เอกตรา กทม., ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี, ร.ร.เซนต์ดอมินิก กทม., ร.ร.ศิรินุสรณ์วิทยา กทม.

ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ กทม., ร.ร.ขุนทะเลพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช, ร.ร.ปัญญาวรคุณ กทม., ร.ร.สารสาสน์วิเทศธนบุรี กทม., ร.ร.สังวาลย์วิทย์ 7 จ.นครศรีธรรมราช, ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 จ.นครศรีธรรมราช, ร.ร.สุเหร่าทางควาย กทม., ร.ร.บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กทม., ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กทม., ร.ร.ห้วยนางราษฎร์บำรุง จ.ตรัง, ร.ร.มารีวิทย์ สัตหีบ จ.ชลบุรี, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.นนทบุรี, ร.ร.อิสรานุสรณ์ จ.กระบี่, ร.ร.วัดสุทธิวราราม กทม., ร.ร.ห้วยนางราษฎร์บำรุง จ.ตรัง

สำหรับชาวพุทธที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคเพื่อสมทบทุนการดำเนินการโครงการสำคัญครั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา เลขที่บัญชี 179-205126-6 ชื่อบัญชี "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ผู้ปกครองและชาวพุทธที่ประสงค์จะร่วมในโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูวินัยธร ณรงค์ อุคฺตมวํโส โทร +91 840 0039 888 Email : na_rong26@hotmail.com และที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดนาคปรก

ทั้งนี้ โครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการบรรพชาสามเณร 90 รูป ณ แดนพุทธภูมิ บริเวณใต้ต้นโพธิ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ มหาเจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย โดยหลังจากบรรพชาเรียบร้อยจะมีพระธรรมทูตไทยเป็นผู้นำสามเณรปฏิบัติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จากสถานที่จริงบนแดนพุทธภูมิ ด้วยการจาริกแสวงบุญ ปฏิบัติธรรมไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทั้งสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และสังเวชนียสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ทั่วทั้งในประเทศอินเดียและเนปาล

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการผูกมิตรกับชาวอินเดีย เนปาล พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จึงได้ให้พระธรรมทูตไทยกระจายกำลังกันนำเอาเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือชาวอินเดียทั้งผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่น และนำไปช่วยถึงชุมชนโดยตรง เพื่อเป็นการผูกมิตรไว้ล่วงหน้าก่อนนักแสวงบุญชาวไทยจะเดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดีย และเนปาล

ล่าสุด พระเทพโพธิวิเทศ ได้เดินทางไปยังเมืองกัลกัตตา โดยมีกงสุลใหญ่ ปรีชา แก่นสา นำชมความเจริญเติบโตของบ้านเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตของ GDP สูงเป็นอันดับที่ 3 ของอินเดีย รองจากเมืองมุมไบ และ นิวเดลี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอความร่วมมือในการร่วมกันช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้แสวงบุญชาวไทย และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถานทูตไทยและพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่อีกระดับของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและอินเดีย

นอกจากนี้ พระเทพโพธิวิเทศ ยังได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทการบินไทย ณ เมืองกัลกัตตา โดยมีนายวิชญ สิงห์โตโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย ณ เมืองกัลกัตตา นำพนักงานของการบินไทยให้การต้อนรับ ซึ่งพระเทพโพธิวิเทศ พร้อมพระธรรมทูตที่ร่วมคณะไปด้วยได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมป้ายของบริษัทการบินไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ได้แสดงธรรมะและอวยพรให้พนักงานของการบินไทยทั้งมวล รวมไปถึงการขอให้การบินไทยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้แสวงบุญชาวไทยด้วย.

วัดไทยพุทธคยา คัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งจากร.ร.ไทยรัฐวิทยา ร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณร 90 รูป ไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ทั่วแดนพุทธภูมิในอินเดีย-เนปาลเป็นครั้งแรก เฉลิมพระเกียรติ‘ในหลวง’เจริญพระชนม์ 89 พรรษา 13 ก.ย. 2559 19:04 13 ก.ย. 2559 22:42 ไทยรัฐ