วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศุภณัฐ' ผงาดนั่งเลขาฯ ศอ.บต.คนใหม่

ครม.เห็นชอบ ตั้ง "ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ" นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ศอ.บต.คนใหม่

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี) ตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายธวัชชัย ฤทธากรณ์ ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง และนายวิม ยาหิรัญ ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามที่ ศอ.บต.เสนอ คือ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบ ตั้ง "ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ" นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ศอ.บต.คนใหม่ 13 ก.ย. 2559 17:53 13 ก.ย. 2559 18:33 ไทยรัฐ