วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ เร่งปั้น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ-สปา-นวดเพื่อสุขภาพ บุกต่างประเทศ

พาณิชย์ เร่งปั้น 3 ธุรกิจบริการ ดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ หวังต่อยอดขยายธุรกิจบุกต่างประเทศ หลังพบแนวโน้มเติบโตสูง ปีละ 15%...

วันที่ 13 ก.ย.59 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจบริการ 3 รายการ คือ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันรายได้ในธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม เพิ่มขึ้นปีละ 15% โดยเฉพาะธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ในอนาคตจะยิ่งมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนขึ้น ขณะที่ธุรกิจสปา และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ เติบโตไปตามการท่องเที่ยว ดังนั้น กรมฯ จะช่วยยกระดับธุรกิจบริการในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและการแข่งขันในอนาคตให้สามารถขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศได้

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้กับ 3 ธุรกิจนี้แล้ว เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนดไว้ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจดังกล่าวมีการบริหารจัดการเป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วย และยังเป็นการสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและแนวโน้มตลาดที่ต้องการปรับจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการให้มากขึ้นด้วย โดยจะขยายธุรกิจออกไปทั้งในรูปแบบแฟรนไชส์และการลงทุนในต่างประเทศด้วย

"เกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดให้ผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติ เช่น การพัฒนาดูแลเรื่องการดำเนินธุรกิจ การดูแลลูกค้า บริการ การจัดการ การทำกลยุทธ์ เป็นต้น และเมื่อผู้ประกอบการที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การพัฒนาของกรมฯ แล้ว กรมฯ จะมอบใบประกาศเพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานของผู้ประกอบการรายนั้นๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้"

สำหรับจำนวนผู้ประกอบการ 3 กลุ่มธุรกิจ ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 8,000 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล ประมาณ 1,200 ราย บุคคลธรรมดา ประมาณ 6,000 ราย แต่มีผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่ส่งงบการเงินเพียง 700 รายเท่านั้น ส่วนมูลค่าของ 3 ธุรกิจดังกล่าว อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 6,000 ล้านบาท และผู้ประกอบการที่เข้าโครงการของกรมฯ 846 ราย ผ่านเกณฑ์ของกรมฯ 284 ราย ซึ่งน้อยมาก ดังนั้นจึงต้องการเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับธุรกิจรับการแข่งขันในอนาคตให้มากขึ้น.

พาณิชย์ เร่งปั้น 3 ธุรกิจบริการ ดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ หวังต่อยอดขยายธุรกิจบุกต่างประเทศ หลังพบแนวโน้มเติบโตสูง ปีละ 15%... 13 ก.ย. 2559 17:51 13 ก.ย. 2559 23:11 ไทยรัฐ