วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวธ. หนุน 11 ครูไทย โชว์งานศิลป์สหรัฐฯ หวังต่อยอดถ่ายทอดในสถานศึกษา

สวธ. คัดเลือกครูไทยจำนวน 11 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อโชว์ศักยภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์กับศิลปินต่างชาติ รวมถึงเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับงานศิลปะ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับ นร.-นศ. ...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จัดนิทรรศการครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ

นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า สวธ.ได้คัดเลือกครูและอาจารย์สายศิลปกรรมจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าโครงการเผยแพร่งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ 7 จากผู้สมัคร 80 คน เหลือจำนวน 11 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย มาจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวม 44 รายการ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นศักยภาพด้านงานศิลป์ของคนไทย และทำให้ครูอาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับศิลปินต่างชาติและคนไทยในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังได้หารือแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะกับพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการสร้างงานศิลปะต่างประเทศ เพื่อจุดประกายให้มีความคิดริเริ่ม นำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดการสร้างผลงาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่เรามุ่งเน้นคือ การให้ครูนำความรู้ไปสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษา ให้เกิดการตื่นตัวด้านศิลปะมากขึ้น

ด้าน ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า การนำคณะครูทั้ง 11 คน มาเผยแพร่ผลงานและเรียนรู้งานศิลปะในสหรัฐอเมริกาจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาศิลปะ ทั้งในด้านภัณฑารักษ์และศิลปินไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนนักศึกษา ครู 1 คนจะสามารถขยายผลสู่เยาวชนได้เป็นพันคน นอกจากนี้จากการดำเนินโครงการมา 6 รุ่น พบว่า ผลผลิตจากโครงการสร้างให้เกิดกระแสตื่นตัวด้านศิลปะของประเทศเพิ่มขึ้น เกิดการรวมกลุ่มจัดสร้างเครือข่ายหมุนเวียนศิลปินแต่ละภาคทั่วประเทศ สวธ.จะมีการจัดนิทรรศการผลงานของศิลปินทั้ง 7 รุ่น ภายในปีนี้ ที่หอศิลป์ราชดำเนิน.

สวธ. คัดเลือกครูไทยจำนวน 11 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อโชว์ศักยภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์กับศิลปินต่างชาติ รวมถึงเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับงานศิลปะ... 13 ก.ย. 2559 16:36 13 ก.ย. 2559 23:26 ไทยรัฐ