วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ. ประสานหน่วยงานรับมือ ‘พายุราอี’ เตรียมชุดฉุกเฉินช่วย ปชช.

อธิบดี สบส. กระทรวงสาธารณสุข ประสานจนท. "อีสาน-เหนือ-ตะวันออก" รับมือพายุราอี ตรวจสอบระบบสำรอง หากระบบปกติใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งให้ อสม.ออกให้ความรู้ ปชช. เรื่องน้ำท่วม และสำรวจกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการช่วยเหลือก่อน ...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ราอี” ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ดูแลพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ให้ดำเนินการตรวจสอบสำรองระบบการสื่อสาร หากระบบปกติใช้การไม่ได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อบริการโดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งเตรียมทีมวิศวกรจำนวน 15 ทีม ออกปฏิบัติการฉุกเฉินสนับสนุนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมเรือท้องแบน เรือหางยาว จำนวน 6 ลำ สำรองไว้ที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

สำหรับแผนการดูแลช่วยเหลือประชาชน ได้ประสานให้ อสม.ให้ความรู้ประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม การป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะการจมน้ำ และดำเนินการสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือก่อน 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้พิการ เตรียมการอพยพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสำรวจผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องไปพบแพทย์ตามนัดในช่วงนี้ เพื่อป้องกันการขาดยา โดยเตรียมชุดปฏิบัติงานฉุกเฉินสนับสนุน อสม. เช่น ไฟฉาย ถุงมือยาง ถุงดำ ผ้าขาวม้า ยาสามัญประจำบ้าน สำรองไว้ที่ส่วนกลางจำนวน 1,000 ชุด ดูแลช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

อธิบดี สบส. กระทรวงสาธารณสุข ประสานจนท. "อีสาน-เหนือ-ตะวันออก" รับมือพายุราอี ตรวจสอบระบบสำรอง หากระบบปกติใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งให้ อสม.ออกให้ความรู้ ปชช. เรื่องน้ำท่วม และสำรวจกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการช่วยเหลือก่อน 13 ก.ย. 2559 15:20 13 ก.ย. 2559 18:26 ไทยรัฐ