วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. เปิดยุทธศาสตร์ 20 ปี ตั้งเป้า เบอร์ 1 ผู้นำสินค้าเกษตรเชิงนวัตกรรม

พาณิชย์ เปิดยุทธศาสตร์ 20 ปี ดันไทยเป็นผู้นำสินค้าเกษตรเชิงนวัตกรรมเบอร์ 1 โลก เตรียมลดควบคุมราคาสินค้า ปล่อยตามกลไกตลาด ลั่น ถ้าไม่ทำตามยุทธศาสตร์นี้ ไทยแข่งขันยาก เสียโอกาสการค้า-ลงทุนในอนาคตแน่นอน ...

วันที่ 13 ก.ย.59 นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า หลังจากแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ในระยะ 20 ปี (ปี 59-79) ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ขณะนี้ แต่ละกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จะต้องจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี เพื่อนำมาดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

"แผนยุทธศาสตร์พาณิชย์ 20 ปี จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน ซึ่งตั้งเป้าว่า หากไทยเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี จะทำให้ไทยก้าวเป็นผู้นำการค้าของโลก หรืออย่างต่ำต้องเป็นที่ 1 ในภูมิภาค โดยเฉพาะด้านสินค้าเกษตรเชิงนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นที่ 1 ของโลก แต่หากไม่เดินตามแผน แม้ไทยจะยังค้าขายต่อไปได้ปกติ แต่จะเสียโอกาสด้านการค้า และการลงทุน ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ ที่มีการปรับตัวและเตรียมพร้อมที่ดีกว่า"

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้กำหนดแผนเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน 18 เดือน ใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเกษตรขั้นสูงเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เร่งรัดแก้ปัญหาคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่ค้างอยู่ เร่งรัดแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ไทยพ้นจากบัญชีที่ต้องถูกจับตาเป็นพิเศษ (พีดับบลิวแอล) ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ภายในปี 60

นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยจะปฏิรูประบบการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร โดยใช้การตลาดนำการผลิต เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน น้ำตาล มันสำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาปริมาณส่วนเกิน หรือคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ ปฏิรูปกฎหมายต่างๆ ของกระทรวงฯ เช่น กฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลเดียว เป็นต้น

ขณะที่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภคนั้น จะสำคัญมาก เพราะอนาคตกระทรวงฯต้องลดบทบาทการควบคุมราคาสินค้า และปล่อยลอยตัวตามกลไกตลาด หรือหากควบคุม จะทำให้น้อยที่สุด เพราะในอนาคตการค้าขายผ่านอี-คอมเมิร์ซ จะขยายตัวมากขึ้น ทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก หน้าที่ของกระทรวงฯต้องอำนวยความสะดวก แต่ไม่ได้หมายความ จะยกเลิกทั้งหมด แต่จะทำเฉพาะสินค้าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

สำหรับยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ การบูรณาการกับระบบการค้าโลก โดยจะกระชับความร่วมมือกับกลุ่ม CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) เพื่อลดอุปสรรคการค้า การลงทุน สร้างภาพลักษณ์สินค้า และบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับ ผลักดันการส่งออกด้วยการตลาดนำการผลิต สร้างความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

พาณิชย์ เปิดยุทธศาสตร์ 20 ปี ดันไทยเป็นผู้นำสินค้าเกษตรเชิงนวัตกรรมเบอร์ 1 โลก เตรียมลดควบคุมราคาสินค้า ปล่อยตามกลไกตลาด ลั่น ถ้าไม่ทำตามยุทธศาสตร์นี้ ไทยแข่งขันยาก เสียโอกาสการค้า-ลงทุนในอนาคตแน่นอน ... 13 ก.ย. 2559 14:59 13 ก.ย. 2559 16:13 ไทยรัฐ