วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.เกษตร เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ไร่-นา ตั้งเป้าปี 60 ขุดบ่อจิ๋ว 44,000 แห่ง

ก.เกษตร เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ไร่-นา ตั้งเป้าปี 60 ขุดบ่อจิ๋ว 44,000 แห่ง

  • Share:

กรมพัฒนาที่ดิน ขานรับนโยบาย รมว.เกษตรฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างจริงจัง ตั้งเป้าปี 60 บ่อจิ๋ว 44,000 บ่อ พร้อมเดินหน้าเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน มีแนวทางการขับเคลื่อนอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการ และการตลาด โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการกันทำงาน ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนั้น ได้สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างจริงจัง รวมทั้งการใช้แผนที่การเกษตร (Agri Map) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกของทุกจังหวัด จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลักด้านการเกษตร เช่น น้ำ ดิน พืช ประมง การตลาด โลจิสติกส์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ เน้นสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพิ่มอำนาจในการต่อรอง และการเชื่อมโยงตลาด  

ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ทางกรมได้มีการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วน ที่ทางรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องน้ำเป็นอันดับต้นๆ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานทั่วประเทศแล้ว จำนวน 20,000 บ่อ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้ว โดยในปี 2560 จะได้ของบประมาณเพิ่ม เป็น 44,000 บ่อ และได้ดำเนินการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง ให้กับเกษตรกร ซึ่งงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดินในปีนี้ มีทั้งหมด 187 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว

“กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการงบประมาณปี 59 เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 แล้ว ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดิน แล้วเสร็จประมาณ 96% เดือนนี้เดือนสุดท้าย ก็คิดว่า ณ วันนี้เกือบ 100% แล้ว มีบางกิจกรรมเท่านั้นที่ยัง 98-99%” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้