วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.สั่งด่วน ผวจ.-นอภ. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม เฝ้าระวัง 24 ชม.

มท.สั่งด่วน ผวจ.-นอภ. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม เฝ้าระวัง 24 ชม.

  • Share:

ปลัด มท. สั่งการด่วนถึง ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ เตรียมแผนช่วยเหลือประชาชน หลังประสบอุทกภัย-ดินถล่ม เน้นเฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ชม.

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ให้เตรียมแผนปฏิบัติการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จากฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ โดยให้ทุกจังหวัด ให้ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ดินถล่ม ดังนี้ 1.ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการให้ชัดเจน โดยให้แบ่งพื้นที่ประสบภัย ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ 2. กำหนดวิธีการช่วยเหลือหรือบรรเทาภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่เกิดเหตุ 3.กำหนดหน่วยหรือผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน

4.เตรียมการช่วยเหลือ หรือเยียวยาให้พร้อมตลอด 24 ชม. 5. ให้กำหนดผู้มีอำนาจบัญชาการหรือมีอำนาจตัดสินใจให้ชัดเจน 6.จัดตั้งผู้รับผิดชอบในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ชี้แจง และ 7. ให้รายงานแผนเตรียมความพร้อมให้ส่วนกลางทราบ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคลงพื้นที่ดูแลประชาชนและตรวจพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันท่วงที ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดประสบอุทกภัยดินถล่มและภัยพิบัติอื่น ๆ สามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้