วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ราชพัสดุ

พล.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงเรื่องชุมชนแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทหารเรือยึดพื้นที่ราชพัสดุว่า เขตที่ดินในพื้นที่สัตหีบแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ส่วนที่ดินเรียกว่า ที่พระราชทาน เป็นเอกสิทธิ์ขาดทหารเรือ ตอนที่ 2 ไม่หวงห้าม แต่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างประเทศจับจองหรือรับซื้อ

กระทรวงทหารเรือ มีอำนาจอนุญาตแก่ผู้ที่จับจองทำไร่นา และถากถางได้ตามสมควร ซึ่งไม่เกินขีดขั้น พ.ร.บ.การตัดไม้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2465

กระทรวงทหารเรือ เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ราษฎรเข้าครอบครองในเขตทรงสงวน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้สงวนหวงห้าม และพระราชทานที่ดินพื้นที่อำเภอสัตหีบให้แก่ทหารเรือ ใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพเรือ โดยมีสิทธิสมบูรณ์ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งสงวนหวงห้ามไว้ให้คนไทยจับจองทำไร่ทำนา

“ที่ทรงสงวน” ไว้ให้ทหารเรือพิจารณาในการใช้ประโยชน์ตามสมควร ปัจจุบัน กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาตการครอบครองที่ดินในเขตทรงสงวนเป็นรายๆไป

บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร

ที่ดินพื้นที่ตำบลแสมสาร เป็นที่ดินพระราชทานและอยู่ในเขตทรงสงวน อีกทั้งได้มาจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาเขตหวงห้าม พ.ศ.2479 ต่อมามี พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ทางกองทัพเรือจึงนำที่ดินแปลงไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ในส่วนตำบลแสมสารอยู่ในเขตทรงสงวน หากเอกสาร สค.1 ได้แจ้งการครอบครองหลังปี พ.ศ.2465 จำเป็นต้องขออนุญาตจับจองพื้นที่เขตทรงสงวน จะถือว่าครอบครองโดยถูกกฎหมาย

กองทัพเรือไม่เคยอนุญาตให้ราษฎรรายใดเข้าจับจองพื้นที่ในเขตทรงสงวน การแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ตำบลแสมสาร กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ มิได้ใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่คุกคามแก่ราษฎรที่บุกรุกเพื่อที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเดือดร้อน

แต่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ คือกลุ่มนายทุนที่บุกรุกที่ราชพัสดุไปประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร รีสอร์ต โรงงานอุตสาหกรรม ลักลอบขุดดิน ถมทะเล ขณะนี้ผู้ที่บุกรุกได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกที่ราชพัสดุ

กรณีที่ร้องเรียนถูกบีบบังคับจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ผ่านมากิจการไฟฟ้าสำรวจราษฎรตำบลแสมสารยื่นเอกสารขอใช้ไฟฟ้าไม่ครบถ้วน

ใช้ไฟฟ้าผิดประเภท

ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าต้องเช่าที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และที่อ้างมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ชุมนุมในพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เพื่อกันชาวบ้านร้องเรียน ยืนยันดำเนินการโปร่งใสตามอำนาจหน้าที่

ไม่ได้ปิดช่องทางตามที่ร้องเรียน.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

13 ก.ย. 2559 12:47 13 ก.ย. 2559 12:47 ไทยรัฐ