วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย จับมือญี่ปุ่น วางเครือข่ายช่วยหญิงไทยถูกกระทำความรุนแรง-ค้ามนุษย์

ปลัด พม. นำทีมประชุมหารือกับองค์กรบ้านพักฉุกเฉิน “ศาลา” และกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทยที่มีปัญหาในครอบครัว และถูกกระทำความรุนแรง ร่วมมือวางเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกกระทำความรุนแรง และจากปัญหาค้ามนุษย์...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากบ้านพักฉุกเฉิน "ศาลา" สำหรับสตรีต่างชาติในญี่ปุ่น และกลุ่มเครือข่ายฮอตไลน์ "เวลาวารี" ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น ทั้งเรื่องการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาค้ามนุษย์ ปัญหาทางด้านกฎหมาย โดยให้บริการคำปรึกษาและที่พักพิงแก่กลุ่มดังกล่าว ที่เมืองโยโกฮามา จังหวัดคานากาว่า

นายไมตรี เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ผ่านมากลุ่ม “เวลาวารี” ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น จำนวน 174 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ในขณะที่บ้านพักฉุกเฉิน “ศาลา” ให้ที่พักแก่หญิงไทยที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การประชุมหารือในครั้งนี้ ทำให้เกิดเครือข่ายและความเชื่อมโยงในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในประเทศไทย และหน่วยงานเอ็นจีโอ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนไทย จำนวน 40,000 คน ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองประเทศจะได้มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหญิงไทยและครอบครัวต่อไป  

อีกทั้ง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด และดำเนินงานร่วมกับ พม. ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพ ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ที่มุ่งพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการส่งกลับ และการคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย

ด้าน นายอาคิระ นากามูระ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และการเสริมสร้างสันติภาพไจก้า กล่าวว่า ไจก้ามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียนอื่น เช่น ลาว เมียนมา และเวียดนาม และพร้อมเสมอสำหรับโครงการความร่วมมือกับประเทศไทยที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ด้วย

นอกจากนี้ นายไมตรี ยังเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับไจก้าในอนาคตว่า จะดำเนินงานโดยเน้น 3 ส่วน คือ 1. มีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น Focal Point รับผิดชอบด้านงานค้ามนุษย์ 2. มีข้อมูล งบประมาณ และกิจกรรม-ฝึกอบรมที่เน้นการสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย 3. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง ซึ่งเป็นประเทศต้นทาง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ CMLV ในการนี้ พม.และไจก้า ประเทศญี่ปุ่น จะได้มีการประสานความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ปลัด พม. นำทีมประชุมหารือกับองค์กรบ้านพักฉุกเฉิน “ศาลา” และกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทยที่มีปัญหาในครอบครัว และถูกกระทำความรุนแรง ร่วมมือวางเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกกระทำความรุนแรง และจากปัญหาค้ามนุษย์ 13 ก.ย. 2559 11:15 13 ก.ย. 2559 13:14 ไทยรัฐ