วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ฮิกิโคโมริ”

...ญี่ปุ่นสำรวจประชากรทั่วประเทศ พบกลุ่มคนอายุ 15-39 ปี เข้าข่าย “ฮิกิโคโมริ”–– Hikikomori จนถึงช่วงเดือน ธ.ค.ปีที่แล้วมากกว่า 541,000 คน ยังไม่นับรวมถึงกลุ่มคนแบบเดียวกันนี้ที่อายุเกิน 40 ปี เปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อช่วงปี 2553 พบประชากรทุกเพศทุกวัยเข้าข่าย “ฮิกิโคโมริ” มากเกือบ 700,000 คน

อะไรคือ “ฮิกิโคโมริ”...

นิยาม “ฮิกิโคโมริ” คือ การใช้ชีวิตแยกตัวจากสังคม ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องนอน ปฏิเสธความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้อื่น หรือแม้กระทั่งคน ในครอบครัว ไม่ทำงานทำการหรือเรียนหนังสือ แต่ละวันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกม ดูโทรทัศน์หรือหมกมุ่นใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาแสดงพฤติกรรมขังตัวเองต้องนานกว่า 6 เดือน บางรายขังตัวเองยาวนานมากกว่า 7 ปี...

นักจิตวิทยาญี่ปุ่นพบกลุ่มคน “ฮิกิโคโมริ” ครั้งแรกเมื่อปี 2541 จึงเริ่มศึกษาหาสาเหตุจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นอาจเพราะกลุ่มคนฮิกิโคโมริมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมญี่ปุ่นทุ่มเทคาดหวังอย่างมากกับลูกๆ โดยเฉพาะลูกชาย ความคาดหวังมากเกินไปของผู้ปกครอง ทำให้ลูกๆจำนวนมากสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง สูญเสียความเคารพชื่นชมตัวเอง นำมาสู่การขังแยกตัวเองออกจากสังคมในที่สุด ยังไม่นับรวมถึงสาเหตุอื่นๆ อาทิ อกหักหรือมีปัญหากับการอยู่ ร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพบตัวเลขกลุ่มคน “ฮิกิโคโมริ” ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-39 ปี แต่หลังๆกลุ่มคนอายุ 35-39 ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า ร้อยละ 34.7 ขังตัวเองนาน เกินกว่า 7 ปี และร้อยละ 28.6 ขังตัวเองนานแล้ว 3-5 ปี กับร้อยละ 12.2 ขังตัวเองแล้วนาน 4-7 ปี

การใช้ชีวิตของคนพวกนี้กลางวันนอน นอนแล้วก็นอน ส่วนกลางคืนเล่นเกม ดูโทรทัศน์หรือแชตออนไลน์ และแวบออกนอกห้องหาของกิน หรือไม่ก็สั่งอาหารออนไลน์ใช้ทุนทรัพย์พ่อแม่ผู้ปกครอง

นักจิตวิทยาญี่ปุ่นศึกษาหาข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากอีก 8 ประเทศ จำนวน 124 คน พบกลุ่มคนลักษณะเดียวกันนี้บ้างในสหรัฐฯ แคนาดา สเปน อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส โอมาน เกาหลีใต้ และไต้หวัน แต่ไม่มากเท่าญี่ปุ่น

เชื่อกันว่า ปรากฏการณ์ “ฮิกิโคโมริ” จะเกิดมากขึ้นในหลายประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม คนพวกนี้ไม่ใช่ผู้ป่วย ไม่ใช่พวกเกลียดกลัวสังคม แต่คือผู้ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและครอบครัว

ทางแก้ปัญหาที่รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการคือ ใช้สังคมเยาวชนช่วยแก้ไข พร้อมกับปรับเปลี่ยนคุณลักษณะระบบการศึกษาและทัศนคติระบบครอบครัว...

อานุภาพ เงินกระแชง

13 ก.ย. 2559 10:28 13 ก.ย. 2559 10:28 ไทยรัฐ