วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชือดอบต.ท้ายเหมือง ทุจริตสร้างเสาไฟฟ้า

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 ก.ย. กรณี ป.ป.ช.พิจารณาข้อกล่าวหานายสนิท วรกิจ นายกอบต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นางอรทัย จิตสว่าง หรือเจี่ยสกุล ปลัด อบต. นายมาโนชญ์ เพิ่มทรัพย์ หน.ส่วนโยธาในฐานะผู้ควบคุมงานจ้าง พร้อมพวก 12 คน กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจากหน้า รพ.ท้ายเหมือง ถึงหมู่ 6 สูงกว่าความเป็นจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า นายสนิทมีมูลความผิดตาม ม.92 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจถอดถอนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พิจารณาลงโทษภายใน 30 วัน หากผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปรับราชการที่อื่นหรือดำรงตำแหน่งอื่น ขอให้ส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยต่อไปด้วย ส่วนความผิดทางอาญาได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญากับนางอรทัย นายมงคล เจี่ยสกุล และนายธีระพงษ์แล้ว เมื่อดำเนินการได้ผลประการใดให้แจ้ง ป.ป.ช.รับทราบด้วย

ด้านนายประพันธ์ ใจแก้ว ส.อบต.ท้ายเหมือง เปิดเผยว่า จากคำสั่ง ป.ป.ช. พบว่านายสนิท วรกิจ นายก อบต.ท้ายเหมือง ไม่มีการลงโทษทางวินัย เนื่องจาก ป.ป.ช.แจ้งว่า นายสนิทได้พ้นจากตำแหน่ง นายก อบต.ท้ายเหมือง ในวาระการดำรงตำแหน่งที่ได้ชี้มูลไปแล้ว ผู้มีอำนาจถอดถอนจึงไม่อาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้อีก ทำให้เป็นที่สงสัยว่าการชี้มูลความผิดเกี่ยวกับทุจริตสามารถดำรงตำแหน่ง นายก อบต.ได้อีก โดยอ้างว่าเป็น การกระทำความผิดในสมัยที่ผ่านมานั้นทำให้สังคมทั่วไปมองว่ากฎหมายการป้องกันการทุจริตเปิดช่องให้นักการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญอย่าง นายก อบต. ขณะที่ข้าราชการในสังกัดกลับถูกลงโทษทั้งอาญา แพ่ง และวินัย.

กรณี ป.ป.ช.พิจารณาข้อกล่าวหานายสนิท วรกิจ นายกอบต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นางอรทัย จิตสว่าง หรือเจี่ยสกุล ปลัด อบต. นายมาโนชญ์ เพิ่มทรัพย์ หน.ส่วนโยธาในฐานะผู้ควบคุมงานจ้าง พร้อมพวก 12 คน กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง 13 ก.ย. 2559 07:38 13 ก.ย. 2559 07:59 ไทยรัฐ