วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วงใย

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รก. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.เกษตรฯ เดินทางมา รพ.ชลบุรีเข้าเยี่ยมอาการและพูดคุยกับมารดาของน้องบอส-โชคชัย ทองเนื้อขาว นิสิตปี 1 คณะพาณิชยนาวี ที่จมน้ำอาการสาหัส หลังร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ.

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รก. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.เกษตรฯ เดินทางมา รพ.ชลบุรีเข้าเยี่ยมอาการและพูดคุยกับมารดาของน้องบอส-โชคชัย ทองเนื้อขาว 13 ก.ย. 2559 07:13 13 ก.ย. 2559 07:13 ไทยรัฐ