วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้าม “ซัมซุง” นำเข้าโน้ต 7 ขายในไทย กพท.ไม่ให้เปิดมือถือ-ชาร์จ! ฝ่าฝืนเจอโทษปรับ 2 หมื่นบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันยังไม่มีการนำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 (Galaxy Note 7) เข้ามาในประเทศไทย และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. สำนักงาน กสทช.ได้มีหนังสือถึงบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์หรือมือถือซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 ให้ระงับการนำเข้ากาแล็คซี่ โน้ต 7 ในรุ่นที่ถูกเรียกคืนจากบริษัท ซัมซุง มาจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

“จากนี้ไป หากซัมซุงจะนำเครื่องมือถือซัมซุงกาแล็คซี่ โน้ต 7 รุ่นที่ไม่มีปัญหาการถูกเรียกคืน มาจำหน่ายในไทยได้ ต้องมีผลการทดสอบมาตรฐาน ความปลอดภัยทางไฟฟ้ามาแสดงกับสำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช.จะประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวโดยการสั่งระงับการนำเข้า เป็นผลจาก บริษัทซัมซุง สำนักงานใหญ่ ประเทศเกาหลีใต้ ได้ประกาศแนะนำลูกค้าที่ซื้อซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 ให้นำเครื่องมาเปลี่ยนใหม่ หลังเกิดเหตุการณ์แบตเตอรี่ระเบิด”

นายจุฬา สุขมานพ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวถึงมาตรการเชิงป้องกัน เกี่ยวกับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 ว่า โทรศัพท์รุ่นดังกล่าวมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ และเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ได้มีหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ออกคำเตือนเพื่อป้องกันอันตรายบนเครื่องบิน กพท.จึงต้องออกประกาศแจ้งเตือน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ เป็นหลักเกณฑ์ให้ตรงกับหลายๆประเทศ คือ ห้ามโหลดซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 ไว้ใต้ท้องเครื่องบิน แต่ให้ถือขึ้นเครื่องได้ และต้องปิดเครื่องและห้ามชาร์จโทรศัพท์ หรือเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ ให้แจ้งลูกเรือบนเครื่องบินให้ทราบ และกำชับให้สายการบินแจ้ง ให้ผู้โดยสารบนเครื่องทราบด้วย

“พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะต้องประกาศแนวทางปฏิบัติให้ผู้โดยสารบนเครื่องรับทราบด้วยทุกครั้ง และคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หากผู้โดยสารรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนคำแนะนำของพนักงาน ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 8 วรรค 2 ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 ข้อหาฝ่าฝืนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันยังไม่มีการนำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 13 ก.ย. 2559 03:46 13 ก.ย. 2559 04:12 ไทยรัฐ