วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอน.ปล่อยลอยตัวราคาขายปลีกน้ำตาล

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ กอน.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ประเทศบราซิล ผู้ผลิตน้ำตาลอันดับ 1 ของโลก เห็นว่าขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยจะยกเลิกการประกาศราคาขายปลีกน้ำตาลในประเทศ ที่ปัจจุบันกำหนดราคาไว้ที่ 23.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ที่จะต้องปล่อยให้เคลื่อนไหวตามทิศทางราคาตลาดโลก ที่อาจเป็นราคาอ้างอิง หรือราคาแนะนำ เช่นเดียวกับที่ บราซิล อินเดีย จีน เพื่อไม่ให้บราซิลมองว่าประเทศไทยมีการบิดเบือนหรือแทรกแซงกลไกราคาในประเทศ

นอกจากนี้ กอน.จะยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาล จากปัจจุบันไทยกำหนดเป็น 3 โควตา คือ โควตา ก คือ น้ำตาลที่ใช้บริโภคในประเทศ โควตา ข คือ น้ำตาลเพื่อการส่งออก โควตา ค คือ น้ำตาลที่เหลือจากการส่งออก นำมาจำหน่ายในประเทศ โดยขณะนี้มีแนวทาง เช่นอาจเป็นการเก็บสต๊อกน้ำตาลที่ กอน. ต้องหารือในรายละเอียดต่อไป จากนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างชาวไร่ โรงงานน้ำตาลทราย และภาครัฐ มากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ส่วน การช่วยเหลือราคาอ้อย ก็มีวิธีการดูแลแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.) ที่จะกำหนดวิธีการ.

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ กอน.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) 13 ก.ย. 2559 03:31 13 ก.ย. 2559 03:32 ไทยรัฐ