วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้สิทธิ์ซื้อแอลพีจีราคาถูกลดลง

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) สะท้อนกลไกตลาดโลก ทำให้ราคาได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดเดือน ก.ย.นี้ อยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ส่งผลให้ไม่มีผู้มา ขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อแอลพีจีราคาเดิม 18.13 บาทต่อกก.ตามโครงการบรรเทาผลกระทบผู้มีรายได้น้อย จากการขึ้นราคาแอลพีจีเพิ่มเติม เนื่องจากส่วนต่างราคาเฉลี่ยถังละ 15 กิโลกรัม (กก.) แต่เดิมต่างกันถึง 100 บาทต่อถัง แต่ขณะนี้เหลือเพียง 30 บาทต่อถัง โดยเฉพาะภาคครัวเรือนพบว่ามีการใช้สิทธิ์เฉลี่ยลดลง

“โครงการนี้ ต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย รวม 7.68 ล้านราย ร้านค้าหาบเร่แผงลอยขายอาหาร 332,000 ราย ทำให้การใช้สิทธิ์ในภาพรวมลดลง โดยภาคครัวเรือนขอใช้สิทธิ์ 1-2% ผู้ค้ากลุ่มหาบเร่แผงลอยใช้สิทธิ์ 87% จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอย จากเดิมกลุ่มนี้เคยใช้สิทธิ์ 90% หลังจากที่ราคาแอลพีจีเริ่มถูกลง และโครงการนี้รัฐบาลได้ต่ออายุไปจนถึงสิ้นปีนี้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือน ก.ย.นี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ในกลุ่มครัวเรือน 166,912 ราย จากผู้มีสิทธิ์ 7.45 ล้านราย หาบเร่แผงลอยมาใช้สิทธิ์ 172,544 รายจากผู้มีสิทธิ์ 374,000 ราย.

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) สะท้อนกลไกตลาดโลก ทำให้ราคาได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 13 ก.ย. 2559 03:27 13 ก.ย. 2559 04:13 ไทยรัฐ