วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้ากลับมาระบาดอีก จึงอยากแนะนำประชาชนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นการฉีดล่วงหน้าจำนวน 3 เข็ม คือ ฉีดวันแรก จากนั้นจะฉีดเข็มที่สองในวันที่ 3 และเข็มสุดท้ายวันที่ 28 ซึ่งแพทย์จะฉีดเข้าชั้นผิวหนังครั้งละ 0.1 cc เมื่อฉีดครบทั้งสามเข็มก็จะป้องกันได้ทันที โดยวัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้าตัวนี้สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ คือฉีดได้ทุกช่วงวัย เมื่อฉีดไปแล้วจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 20-30 ปี คนที่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ เช่น สัตวแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข หรือคนที่เลี้ยงสุนัข หรือบริเวณรอบบ้านมีสุนัขอาศัยอยู่ ซึ่งเสี่ยงต่อการจะโดนกัดแน่นอน โดยประชาชนเข้ารับวัคซีนได้ฟรี ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ในเวลาราชการเท่านั้น.

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้ากลับมาระบาดอีก จึงอยากแนะนำประชาชนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 13 ก.ย. 2559 02:14 13 ก.ย. 2559 02:15 ไทยรัฐ