วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ผ่อนประกาศ คำสั่งที่ 55/2559 ยกเลิกขึ้นศาลทหารทุกคดี

โฆษก คสช.เผยผ่อนผันคำสั่ง คสช.ที่ 55/2559 ยกเลิกขึ้นศาลทหารทุกคดี เว้นแต่กระทำผิดก่อนประกาศ หลังจากนี้ใครทำผิดขึ้นศาลยุติธรรม โว ให้นานาประเทศเห็นว่าเราให้ความร่วมมือทุกด้าน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช.กล่าวถึงกรณีที่หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งฉบับที่ 55/2559 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอำนาจศาลทหารว่า ถือว่าเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศตามที่นานาชาติได้เรียกร้อง ที่ให้การกระทำความผิดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลทหาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-112 และประกาศ คสช.ฉบับที่ 38/2557 คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน อาทิ ทำความผิดเกี่ยวกับระเบิด ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้น แบ่งออกเป็น 2 คดี คือคดีมีระเบิดไว้ในความครอบครอง อันนี้ต้องขึ้นศาลทหาร แต่เมื่อเกิดระเบิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต เป็นความผิดอาญา ต้องขึ้นศาลยุติธรรม แต่เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวโยง จึงต้องขึ้นศาลทหาร

พ.อ.วินธัย กล่าวต่อว่า ส่วนประกาศที่ 50/2559 ให้ศาลทหารมีอำนาจการพิจารณาพิพากษา คดีปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด หลังจากประกาศฉบับที่ 55/2559 หากมีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้น ให้ดำเนินคดีขึ้นศาลยุติธรรม ส่วนคดีที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศฉบับนี้ ให้พิจารณาพิพากษาในชั้นศาลทหารจนกว่าจะสิ้นสุดคดี

"ถือว่า คสช.ได้ผ่อนบรรยากาศภายในประเทศให้เป็นสากลมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในทุกๆ ภาคส่วน และนานาประเทศ อย่างไรก็ตามถ้าคำสั่งได้แจ้งไว้ว่า ในกรณีที่เห็นว่าสมควรให้หัวหน้า คสช.สามารถพิจารณานำกลับมาใช้ใหม่ได้ นั่นก็หมายความว่าหากมีเหตุการณ์ที่ส่อไปในความไม่เรียบร้อย ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้" พ.อ.วินธัย กล่าว.

โฆษก คสช.เผยผ่อนผันคำสั่ง คสช.ที่ 55/2559 ยกเลิกขึ้นศาลทหารทุกคดี เว้นแต่กระทำผิดก่อนประกาศ หลังจากนี้ใครทำผิดขึ้นศาลยุติธรรม โว ให้นานาประเทศเห็นว่าเราให้ความร่วมมือทุกด้าน 12 ก.ย. 2559 20:08 12 ก.ย. 2559 20:29 ไทยรัฐ