วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท. ชง คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาจราจร

สปท. ชง คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาจราจร

  • Share:

สปท. ชง คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาจราจร เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาจราจร 24 ชม. พร้อมรณรงค์ซื้อรถต้องมีที่จอดก่อน ไม่ขับรถในชั่วโมงเร่งด่วน ไม่ใช้รถโดยไม่จำเป็น 

วันที่ 12 ก.ย. เมื่อเวลา 15.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท.คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สปท. เรื่องการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่

โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่ กล่าวว่า ปัญหาการจราจร ทำให้สูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 79 ล้านบาทต่อวัน หรือ 33,500 ล้านบาทต่อปี เป็นมูลค่ามหาศาล ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อนุ กมธ.ฯ ขอเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาออกเป็นคำสั่งมาตรา 44 เพื่อกำหนดมาตรการเด็ดขาดในการแก้ปัญหาจราจร และเป็นรูปธรรมให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ให้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานการแก้ปัญหาจราจร (คปจ.) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง  2.ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเพื่อแก้ปัญหาจราจร (ศปก.จร.)  3.ยกระดับกองจัดระบบจราจรทางบก โดยการจัดบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และ  4.ให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร เชื่อว่าหากนำข้อเสนอของอนุ กมธ.ฯ ไปปฏิบัติ จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน

ขณะที่ นายสุจิณ มั่งนิมิตร รอง ผอ.สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ในฐานะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า อนุ กมธ.ฯ เสนอแผนการปฏิรูป 2 ระยะ คือ แผนปฏิรูประยะสั้น (เร่งด่วน) อาทิ สร้างการเรียนรู้ และทดสอบใบอนุญาตขับขี่ให้ได้มาตรฐาน ยึดหลักการแก้ไขปัญหาจราจรที่ว่า “ใครทำให้รถติด คนนั้นต้องรับผิดชอบ” รวมถึงรณรงค์สร้างวินัยจราจร เช่น ไม่ขับรถในชั่วโมงเร่งด่วน เว้นแต่มีความจำเป็น หรือเร่งด่วน ไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยไม่จำเป็น และซื้อรถควรต้องมีที่จอดรถ เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน

จากนั้น สมาชิก สปท.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่สนับสนุนกับข้อเสนอของอนุ กมธ.ฯ โดย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน สปท. ได้เสนอให้ อนุ กมธ.ฯ ศึกษาเกี่ยวกับการจราจรทางน้ำด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเดินทางในเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ผลักดัน และได้เริ่มเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมแล้ว ก่อนที่ประชุมจะมีมติส่งรายงานฉบับดังกล่าว ไปยังคณะรัฐมนตรี ด้วยคะแนน 116 งดออกเสียง 6 คะแนน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้