วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้องถิ่นแม่สะเรียง ยื่นหนังสือขับปลัดอำเภอ พ้นพื้นที่

ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรม กรณี ปลัดอำเภอ แจ้งความดำเนินคดี กับ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม โดยยังไม่ได้ไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

วันนี้ 12 ก.ย.59 ว่าที่ ร.อ.นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง นำข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน อ.แม่สะเรียง เข้าร้องเรียนต่อนายอำเภอแม่สะเรียง ผ่านไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อพิจารณาสั่งการเพื่อให้ความเป็นธรรม ต่อนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม ผู้ที่ถูกกล่าวหา ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย จาก นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง และพวกฯ โดยนายประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ ปลัดอาวุโส เป็นผู้รับหนังสือแทน ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีมวลชนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมยื่นหนังสือ ประมาณ 200 คน

สืบเนื่องจาก เกิดความขัดแย้งจากการปฏิบัติราชการภายในเทศบาลตำบลแม่ยวม ระหว่างผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศบาลตำบลแม่ยวม กับพนักงานเทศบาลข้าราชการประจำ นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลแม่ยวม เรื่อง ขออนุมัตินำรถ รับ-ส่ง นักเรียน ของ ร.ร.เทศบาลตำบลแม่ยวม ทะเบียน นข 902 แม่ฮ่องสอน เข้าซ่อมและซ่อมเสร็จแล้ว แต่ทางร้านไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมรถได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ ทำให้นายไททัศน์ ได้แก้ปัญหาโดยช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถที่เกิดขึ้น ร่วมกับ นางสารภี แสงสุวรรณ์ ผอ.กองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนางศุภานัน ศรีจันทรดร หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยวม

จากความขัดแย้งดังกล่าว นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้นำปัญหาไปดำเนินการร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม อำเภอแม่สะเรียง โดยมีนายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร ของนายไททัศน์ และส่งผลทำให้สร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่เห็นนายไททัศน์ถูกรังแก และไม่ได้รับความเป็นธรรม

ขณะที่ ร.อ.นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตัวแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่า ขั้นตอนการทำงานของนายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ซึ่งนายบุญฤทธิ์ ได้สืบหาข้อเท็จจริง จากนายกเทศบาลตำบลแม่ยวม เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น และได้สรุปสำนวนการสืบสวนโดยลำพังมิได้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และแอบอ้างการรับมอบอำนาจจากพยาน นางสารภี แสงสุวรรณ์ ผอ.กองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนางศุภานัน ศรีจันทรดร หัวหน้าสำนักปลัด และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี แก่ นายไททัศน์ ณ สภ.แม่สะเรียง และกองกำกับการ 4 สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ นายไททัศน์ ได้รับโทษทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อนายไททัศน์ ทาง พนง.ส่วนท้องถิ่น จึงได้เรียกร้อง ขอดังนี้

1. ดำเนินการสอบสวน นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ และพวก กรณีกล่าวหา นายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น เรียกรับเงินจากหัวหน้าส่วนเพื่อช่วยกันจ่ายค่าซ่อมรถซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยนายบุญฤทธิ์ และพวกฯ ดำเนินการสอบสวนโดยเพียงลำพังฝ่ายเดียว 2.ระหว่างดำเนินการ ขอให้ย้ายนายบุญฤทธิ์ ออกนอกพื้นที่เพื่อความยุติธรรมในการสอบหาข้อเท็จจริง

ด้าน นายบุญฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมแม่สะเรียง กล่าวว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริง มีเรื่องของการทำผิดระเบียบอย่างชัดเจน และการปฏิบัติหน้าที่ก็อาศัยอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเฉพาะตัวที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรม กรณี ปลัดอำเภอ แจ้งความดำเนินคดี กับ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม โดยยังไม่ได้ไต่สวนหาข้อเท็จจริง 12 ก.ย. 2559 17:58 13 ก.ย. 2559 00:48 ไทยรัฐ