วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เครื่องปั่นลูกตาล 3 IN 1  แยกเนื้อ-เส้นใย-น้ำ

เครื่องปั่นลูกตาล 3 IN 1 แยกเนื้อ-เส้นใย-น้ำ

  • Share:

“ในแต่ละวันชาวชุมชนวิถีโหนด-นา-เล ต้องการเนื้อผลตาลโตนดสุก ประมาณ 80-100 กก. เพื่อนำมาทำเป็นขนมตาล สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ส่วนกากที่เหลือนำไปทำเป็นปุ๋ย ชาวบ้านจะใช้มือเปล่าบี้ขยี้แยกเนื้อตาล 1 คน 1 ชั่วโมง แยกได้เพียง 2 กก. มีกำลังคนเพียง 5 คน ต้องใช้เวลาถึง 5-6 ชั่วโมงต่อวัน”

อ.วรพงค์ บุญช่วยแทน สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา เล่าถึงที่มาของการคิดประดิษฐ์เครื่องแยกเนื้อและเส้นใยตาลโตนดให้กับชาวชุมชนวิถีโหนด-นา-เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อลดขั้นตอนทำงานและลดการใช้แรงงาน ได้ผลผลิตเพิ่ม ใช้งานสะดวก บำรุงรักษาง่าย


เครื่องแยกเนื้อและเส้นใยตาลโตนด เป็นการออกแบบเครื่องให้ทำงานแบ่งแยกออกเป็น 2 ชุด...ชุดแรก เป็นถังสำหรับปั่น เริ่มการทำงานต้องนำลูกตาลโตนดใส่เข้าไปในถัง ที่ใช้มอเตอร์ต่อเข้ากับเพลาถังปั่นทำการปั่นเพื่อแยกเปลือกด้านนอกออกจากผลตาลโตนด

จากนั้นส่งผลตาลเข้าสู่ชุดที่ 2 แยกเส้นใยผลตาลโตนด โดยมีเพลากับโมจะหมุนเข้าหากัน ทำหน้าที่บีบผลตาลโตนด ให้เนื้อแตกแยกออกไปทางด้านหนึ่ง แล้วอีกด้านจะดึงเส้นใยออกจากผล พร้อมกันนั้น น้ำในผลตาลจะไหลออกมาทางด้านล่าง กลายเป็น 3 ทาง ทั้งการแยกเนื้อ เส้นใย และน้ำออกจากกัน

ผลการทดลองเครื่องแยกเนื้อและเส้นใยตาลโตนด อ.วรพงค์ บอกว่า สามารถแยกเนื้อตาลได้ 4.2 กก.ต่อ ชม. คิดเป็น 2.8 เท่าของแรงงานคน ที่ขยี้เนื้อตาลโตนดได้เพียงชั่วโมงละ 1.5 กก.ต่อ ชม.

ส่วนการแยกเส้นใยเครื่องทำได้ 6 กก.ต่อ ชม.คิดเป็น 1.66 เท่าของแรงงานคน ที่สามารถแยกเส้นใยได้ชั่วโมงละ 3.6 กก. เพราะคน เมื่อทำงานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดอาการ เมื่อยล้าและหยุดพัก ในขณะที่เครื่องทำงานได้อย่างต่อเนื่องสามารถทดแทนแรงงานคนที่มีจำนวนจำกัด และลดขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการออกแบบได้คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานเพียงแค่กดปุ่ม ป้อนลูกตาลเข้าไป เครื่องจะทำงานเอง มีความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทำได้ง่าย

นอกจากนี้ เครื่องแยกเนื้อและเส้นใยผลตาลโตนด ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับพืชผลทางการเกษตรที่มีเส้นใยติดผลชนิดอื่นๆได้ เช่น หมาก มะพร้าว ...สนใจสอบถามได้ที่ 08-1569-7303.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้