วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง ยืดเวลาขึ้นทะเบียนตุ๊กๆ เพิ่มอีก 6 เดือน สิ้นสุด 17 ม.ค.60

ขนส่งทางบก ยืดเวลาจดทะเบียนรถตุ๊กๆ เขต กทม. ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรเพิ่มอีก 6 เดือน สิ้นสุด 17 ม.ค. ปี 60 เพื่อสนับสนุนอาชีพอย่างยั่งยืน หวังดึงรถเข้าระบบถูกกฎหมาย พร้อมอนุรักษ์เป็นยานพาหนะสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ...

วันที่ 12 ก.ย.59 นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ขยายระยะเวลา การรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้าง หรือรถตุ๊กๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทร ของกระทรวงคมนาคม จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการจดทะเบียน ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 59 ผ่านมา โดยขยายระยะเวลาออกไปสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 60 หลังพบว่า จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิสามารถจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างสามล้อ ทั้งหมด 412 ราย มีผู้นำรถมาจดทะเบียนจำนวน 287 ราย คงเหลือที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนอีก 125 ราย เนื่องจากปัญหาจากกระบวนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินใช้เวลานาน ส่งผลให้การสั่งผลิตรถล่าช้า จึงไม่สามารถ นำรถมาจดทะเบียนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น จึงได้ขยายเวลาการนำรถมาจดทะเบียนออกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้นำรถมาจดทะเบียนสามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ โดยจะสิ้นสุดกำหนดระยะเวลา รับจดทะเบียนภายในวันที่ 17 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นการสนับสนุนสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างสามล้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปแล้ว จะไม่มีการผ่อนผันยืดเวลาเพิ่มเติมอีก และให้ถือว่าสิทธิการจดทะเบียนที่ได้รับเป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมได้ผลักดันโครงการสามล้อเอื้ออาทร ให้มีการจดทะเบียนรถรับจ้างเพิ่มขึ้น 2,500 คัน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับรถตุ๊กๆ มีรถเป็นของตัวเอง และควบคุมให้รถใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ด้วยการกำหนดคุณสมบัติให้รถทุกคัน ต้องใช้ก๊าซเอ็นจีวี

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการควบคุมการให้บริการเช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ ซึ่งต้องให้บริการที่ดี ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถตุ๊กๆ เป็นหนึ่งในยานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศไทย เพราะนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการ จึงขอให้ผู้ขับรถตุ๊กๆ ให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ขนส่งทางบก ยืดเวลาจดทะเบียนรถตุ๊กๆ เขต กทม. ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรเพิ่มอีก 6 เดือน สิ้นสุด 17 ม.ค. ปี 60 เพื่อสนับสนุนอาชีพอย่างยั่งยืน หวังดึงรถเข้าระบบถูกกฎหมาย พร้อมอนุรักษ์เป็นยานพาหนะสร้างเอกลักษณ์... 12 ก.ย. 2559 15:39 12 ก.ย. 2559 18:43 ไทยรัฐ